KALENDARIUM
 
ChriPU hösten 2017

Fredag 11/8                  Sista dag för anmälan till höstens aktiviteter
 
Måndag 11/9                Studiebesök på Wanås
 
Vecka 37                      Studiecirklar startar
 
Onsdag 13/9                 Föreläsning "Konsten checkar in", Sune Nordgren
 
17-21/9                         Tysklandsresa, norra Tysklands svenskstäder  (söndag-torsdag)
 
Tisdag 26/9                  Resa till Vandalorum och Ikea Muséum
 
Torsdag 28/9                Studiebesök på Gamla fängelset
 
Måndag 2/10                Studiebesök på Sommarlustvägens äldreboende
 
Lördag 14/10                Operaresa till Kivik; "Trollflöjten"
 
Onsdag 25/10               Föreläsning "Maten och smaken", Karin Wendin
 
Torsdag 26/10              Resa till Malmö Live med konsert
 
Onsdag 8/11                 Höstens nya böcker, Stadsbiblioteket
 
Onsdag 15/11               Föreläsning "Finland 100 år", Ingemar Ottosson