KALENDARIUM
 
ChriPU våren 2018

 

Lördag 13/1         Sista dag för anmälan till vårens aktiviteter

Vecka 6               Studiecirklarna startar

Onsdag 14/2       Årsmöte med kåseri
 
Onsdag 28/2       Föreläsning, Grodperpsektiv, fakta, folktro och figurer

 
Fredag 2/3           Studiebesök, Barmhärtighetens Moské, Kristianstad

Onsdag 7/3         Föreläsning, Är vårt ekonomiska beslutsfattande alltid rationellt?

Lördag 17/3        Operaresa med lunch till Kivik


Torsdag 5/4         Konsert på Malmö Live
 
Måndag 9/4        Studiebesök på Lekoseum i Osby
 
Onsdag 11/4       Föreläsning, Gravfynd från stenålder och medeltid
 
Torsdag 12/4       Studiebesök, Starka betongindustrier
 
Onsdag 25/4       Föreläsning, Hur människan omdanat landskapet i Sydsverige
 
Fredag 4/5          Tredagarsresa till Nordiska Kulturveckan i Tyskland

Måndag 7/5        Studiebesök på Furuboda
 
Tisdag 15/5        Resa till Arilds Vingård och Össjö Herrgård och Kyrka
 
Onsdag 16/5       Föreläsning, Jazzen i Kristianstad XIX