ChriPU finns i Folkuniversitetets lokaler på entréplanet med följande adress:

 

Christianstads Pensionärsuniversitet

Föreningsgatan 1

291 33 Kristianstad

 

Du är ALLTID välkommen att när som helst kontakta styrelsen eller  någon av styrelsemedlemmarna. För telefonnummer mm klicka här eller kontakta styrelsen i nedanstående formulär.

E-postadress:  info@chripu.se

Hemsida:        www.chripu.se

Bankgiro:        872-7489

Org nr:            838202-1882

Kontakta styrelsen direkt:

Särskilda ansvarsområden:

Pressansvarig:        Jan Seebass

                                   0708-23 71 18

                                    seebass@home.se


Studieansvarig:      Inger Sandsten

                               044-24 88 77

                               0733-48 48 80

                                inger.sandsten@telia.com  


Programansvarig:  Jan Seebass

                                   0708.23 71 18

                                   seebass@home.se


Webansvarig:        Ulf Oscarsson

                                   0733-55 64 23
                                   ulf.oscarsson@gmail.com

 

ChriPUs valberedning vald vid årsmötet 2017:

Per-Olof Forslund   044-12 58 58  (sammank.)
Eva Lundius            0703-24 86 74
Jan-Åke Carlsson    0733-02 66 62ChriPUs revisorer valda vid årsmötet 2017:
Torsten Jeppsson, 0706-60 39 37
Mats J. Larsson, 044-12 63 91

Kurt-Arne Nordström (suppleant)