ÅRSMÖTE
ChriPU's årsmöte 2017 ägde rum onsdagen den 15 februari kl. 13.00 i Kulturkvarteret Lilla Salen. Drygt 70-talet medlemmar hade mött upp till sedvanliga årsmötesförhandlingar. Årsmötet beslutade bl a att välja Jan Seebass till ordförande för 2017. Jan Seebass efterträder Eva Lundius som varit ordförande de senaste tre verksamhetsåren.
 

Efter årsmötet höll Erik Fichtelius - mångårig mededarbetare och chef inom Sveriges Radio resp Sveriges Television - ett mycket uppskattat föredrag kring begreppet "Vad är en nyhet?".

Yrsa Andersson Folkuniversitetet avtackas.

Årsmötespresidium: Mats J Larsson, ordförande, och Lhena Revhult, sekreterare

Nyvalde ordföranden Jan Seebass framför styrelsens tack till avgående ordföranden Eva Lundius för förtjänstfullt arbete de gångna verksamhetsåren.

Erik Fichtelius föreläser om "Vad är en nyhet?".