ÅRSMÖTE VALDE NY STYRELSE FÖR 2018
Vid årsmötet onsdagen den 14 februari 2018 beslutade mötet bl a att utöka antalet ledamöter i styrelsen till elva. Följande personer valdes att ingå i ChriPU's styrelse för 2018.
Ordförande Jan Seebass - omval
Karin Christensson - vald vid årsmötet 2017 för två år
Sven Gunnar Linné - vald vid årsmötet 2017 för två år
Kerstin Rydén - vald vid årsmötet 2017 för två år
Inger Sandsten - vald vid årsmötet 2017 för två år
Folke Svantesson - vald av årsmötet 2018 för två år
Anita Ahlm - vald av årsmötet 2018 för två år
Eva Borg Brufors - vald av årsmötet 2018 för två år
Elisabeth Eriksson - vald av årsmötet 2018 för två år
Åke Svärd - vald av årsmötet 2018 för två år
Barbro Westerström - vald av årsmötet 2018 för två år


Publiserat: 2018-02-19