Välkommen till Christianstads Pensionärsuniversitet
 
Välkommen att ta del av ChriPU:s vårprogram 2018, som vi hoppas har en så stor bredd att det alltid finns något som passar våra medlemmar.
 
Vi fortsätter att satsa på områden som riktar sig till medlemmarna, nämligen studiecirklar, studiebesök och resor.
 
Tyvärr slutar några av våra uppskattade cirkelledare men vi hoppas kunna fortsätta med dessa cirklar i annan form. Men vi har också en del nyheter att presentera. En länge efterfrågad cirkel om Gustaf Hellström startar under våren med tre kunniga cirkelledare. Det här årets cirkel om utländska städer med svensk historia blev mycket uppskattad och vi fortsätter med samma tema, men vi vänder oss nu mot Finland. Kanske blir det en resa dit också. Studiecirklarna kostar fortfarande minst 150 kr men priset kan variera beroende på kostnader i cirkeln. Medlemsavgiften skall vara betald senast i samband med cirkelavgiften.
 
Föreläsningarna dit även allmänheten är välkommen är kostnadskrävande
och därför koncentrerar vi oss på samverkan med Högskolan Kristianstad och regionala föredragshållare. Som vanligt avslutar vi med jazzen i Kristianstad
 
Det tryckta programmet skickar vi ut till alla medlemmar, medan före detta medlemmar och övriga intresserade, får det via e-post och genom hemsidan. Inför varje arrangemang skickar vi e-post till alla medlemmar med e-postadress. Eftersom vi nu använder e-postutskick kan det också förekomma att vi presenterar nya aktiviteter som inte står i det tryckta programmet.
 
Våra resor är mycket uppskattade och vår förra ordförande fortsätter som reseledare för en operaresa till Kivik och en dagsresa till Kullabygden. Resan som gick till Tyskland under den gångna hösten följs upp med en resa till
Nordiska kulturveckan i Tyskland i maj. Vi fortsätter också med studiebesök  och konsert på Malmö Live.
 
Välkommen att delta i våra arrangemang!
Styrelsen