Välkommen till Christianstads Pensionärsuniversitet
 
Välkommen att ta del av ChriPUs varierade höstprogram 2017.  Vi satsar alltmer på aktiviteter för enbart medlemmarna och mindre på offentliga arrangemang. Vi har också tänkt på alla som blivit bortlottade till vårens cirklar och erbjuder därför en cirkel i repris för dem som inte kom med.
 
Vi har en del nyheter att presentera. Intresset för internationella frågor är så stort att många inte får plats. Därför planerar vi nu en cirkel i säkerhets- och försvarspolitik i gruppen av världspolitiska frågor och EU-frågor, ett område som är alltmer viktigt att öka kunskapen om. Cirklarna inom musik och film får en annan karaktär genom att deltagarna styr innehållet själv utan extern cirkelledare, vilket vi tror ökar engagemanget. Det blir också en ny cirkel i fotografering med professionell ledare.
 
Våra resor är uppskattade och vår förra ordförande fortsätter som reseledare för en operaresa och en studieresa. Musikcirklarna har efterlyst ett besök på nya Malmö Live och det kommer vi att göra, riktat till alla medlemmar.
 
Norra delen av vårt södra grannland har en delvis svensk historia, som invånarna ser positivt på. En studiecirkel under våren har studerat denna och nu erbjuder vi en 5-dagars studieresa till norra Tyskland som vänder sig till alla medlemmar.
 
De mycket uppskattade kulturluncherna gör ett uppehåll under hösten, men kommer förhoppningsvis tillbaka i ny skepnad. Det fortsatta samarbetet med biblioteket innebär att vi deltar i en presentation av höstens nya böcker.
 
Vi erbjuder naturligtvis tre mycket högklassiga föreläsningar i Kulturkvarteret till en fortfarande låg avgift.
 
Välkomna till ChriPUs arrangemang!
Styrelsen