Kulturkvarteret - Lilla Salen
Onsdagen den 7 mars

”Är vårt ekonomiska beslutsfattande alltid rationellt?”


 Forskning i gränslandet mellan ekonomi och psykologi. Presentation av 2017 års nobelpristagare i ekonomi, Richard H.Thaler.
 
Föredragshållare: Joakim Ekstrand, universitetslektor i                                                   nationalekonomi vid Högskolan Kristianstad
 
Plats: Kulturkvarteret, lilla salen
 
Entré: 50 kr betalas antingen kontant eller med swish
 
Värd: Lhena Revhult, 0763-14 70 71