Regionmuseet - Stora torg
Onsdagen den 25 april
 "Hur människan omdanat landskapet i Sydsverige"

 
Genom sjösänkningar under 1800-talet har stora markområden torrlagts och landskapet förändrats. Kommer man att återställa något för att skapa vattenmagasin?
 
Föredragshållare: Fil dr Sven Jensén, ekolog och ordförande                                 i Skånes Hembygdsförbund
 
Plats: Regionmuseet, Stora Torg
 
Entré: 50 kr betalas antingen kontant eller med swish
 
Värd: Jan Seebass, 0708-23 71 18