Torsdagen den 12 april
Starka betongindustrier


Starka har levererat helhetslösningar inom betong sedan 1930.
Med ett naturligt material skapas funktionella och vackra miljöer för personliga möten. Starka erbjuder kompletta stomsystem och flexibla systemlösningar till bland annat industrier, kontor, offentliga byggnader och bostäder. Alla produkter är godkända för användning i Svanenmärkta hus.
 
Samling:               Kl 10.00 alt. 13.00 i huvudbyggnaden,                                              Tegelbruksvägen 12, Kristianstad
 
Deltagarantal:     Max 10 personer per grupp, detta pga                                                 säkerhetskrav, där vi får låna utrustning.
 
Värd:                    Lhena Revhult, 0763-14 70 71