Måndagen den 11 september
Wanås, en plats i världen där konst, natur och historia möts 

Här visas sedan 1987 internationell samtidskonst med inriktning på platsspecifika installationer. Under våren 2017 har Wanås öppnat såväl hotell, restaurang som café. Vid vårt besök börjar vi med lunch, därefter får vi information om Wanås genom deras konstpedagog Malin Gustavsson. Besöket avslutas med en promenad i parken, för de som så önskar.

Samling avfärd:       Kl 11.30 samåkning från ChriPU                                                                                       
                                 Kl 12.00 lunch till självkostnadspris på Wanås.

Avgift:                     150 kr, (inträde samt information av Wanås                                        egen         konstpedagog).                                                                   Beloppet sätts in på ChriPU bg 872-7489,                                           senast den 4 september.  Ev avanmälan därefter                                  görs senast den  7 september.

Deltagarantal:          Max 30 personer         

Värd:                       Lhena Revhult, 0763-147071,                                                             lrevhult@telia.com