1  Släktforskning     (endast för nybörjare)
Vi lär oss släktforskningens grunder med dator. Viss datorvana krävs. Max. 10 deltagare.
Tid:    torsdagar kl. 09.30-12.00 varje vecka
.
Omfattning:     8 x 3 lektionstimmar. 

Pris:   800 kr inkl. kurslitteratur och tillgång till kyrkböckerna på Internet under kursen och hemma.
Start: 14 september 
Ledare: Mats J Larsson, 044-12 63 91
Anmäl dig här!


2  Släktforskning - Mats frågelåda
Vi diskuterar frågor som lämnats i förväg och löser släktforskningsproblem. Företräde för dem som deltagit i frågelådan tidigare. Max. 6 deltagare i varje grupp.
Grupp 1: tre timmar under tre måndagar kl. 09.30-12.00: 18 september,  16 oktober och 13 november;
Grupp 2: tre timmar under tre måndagar kl. 14.00 -16.30: 11 september, 9 oktober och 6 november;
Ledare: Mats J Larsson, 044-12 63 91
Anmäl dig här!
3  Politik - Världspolitiska frågor
Målsättningen är att öka våra kunskaper om olika länder och världsdelar, deras historia, kultur, politiska system, ekonomi, sociala förhållanden och religionens inverkan. Vi vill också öka vår förmåga att kritiskt granska medierapportering och få bättre balans i våra värderingar. Vi inriktar oss framförallt på länder och områden där politisk turbulens förekommer.
Tid:                tisdagar kl. 10.00, jämna veckor.
Omfattning:   6 x 3 lektionstimmar

Start:              19 september
Ledare:           Rolf Andersson, 046-780 03 48
Anmäl dig här!
4  Politik - Aktuellt inom EU
Tonvikt läggs på ekonomi och utrikespolitik.
Tid:                onsdagar kl. 13.30, jämna veckor
Omfattning:   6 x 3 lektionstimmar

Start:              20 september
Ledare:           Jan-Åke Carlsson, 0733-02 66 62
Anmäl dig här!  
5  Säkerhets- och försvarspolitik i en ny tid     NYHET
Under kalla kriget hade Sverige relativt sett en av världens starkaste och mest krigsavhållande försvarsmakter och kunde därför hålla en egen säkerhetspolitisk linje. Många lever kvar i den uppfattningen. Men säkerhetsläget idag är helt annorlunda och oförutsägbart, samtidigt som försvaret är nästan avrustat. Kurslitteratur: Säkerhet i ny tid SOU 2016:57


Tid:                 torsdagar kl 13.30, udda veckor
Omfattning:    6 x 3 lektionstimmar
Start:               14 september
Ledare:            Lennart Arvidsson, 044-24 15 03
Anmäl dig här!

6   Nedslag i Skånes historia        
Denna studiecirkel gavs våren 2017 och kommer nu igen hösten 2017. Studiecirkeln blir exakt som den var i våras och är inte avsedd för dem  som var med då.

Studiecirkeln kommer att handla om enskilda händelser i Skånes i historia. Hur många har hört talas om Skånemarknaden, Horns krig, Malmösammansvärjningen eller upproret i Klågerup?

Tid:                          Onsdagar kl 10.00, jämna veckor
Start:                        20 september
Omfattning:              6 x 3 lektionstimmar
Ledare:                     Per-Olof Forslund, 044-12 58 58
Anmäl dig här


7  Filmkunskap
Vi ser och diskuterar kvalitetsfilmer från hela världen.
Tid:                        måndagar kl.13.30, jämna veckor
Omfattning:           6 x 3 lektionstimmar

Start:                      18 september
Ledare:                   Birgitta Sivesand, 0739-46 22 09
Anmäl dig här!

8  Teater
Vi diskuterar,  gör teaterbesök samt samtalar kring dessa.
Tid:                        fredagar kl. 10.00, udda veckor
Omfattning:           6 x 3 lektionstimmar

Start:                      29 september
Ledare:                  Marie-Anne Holst, 0723-54 36 94

Anmäl dig här!
9  Musikhistoria
Vi gör nedslag i den klassiska musikhistorien, lyssnar, njuter och lär!
Tid:                     torsdagar kl. 10.00, jämna veckor
Omfattning:        6 x 3 lektionstimmar

Start:                   21 september
Ledare:               Anita Berggren, 0708- 73 86 03
Anmäl dig här!

10  Musikhistoria
Vi gör nedslag i den klassiska musikhistorien, lyssnar, njuter och lär!
Tid:                      torsdagar kl. 13.30, jämna veckor
Omfattning:         6 x 3 lektionstimmar
Start:                    21 september
Ledare:                John Tagesson, 044-24 40 95

Anmäl dig här!
11  Litteraturkunskap
Vi läser nya böcker och klassiker, svenska och utländska, böcker med olika teman och böcker från olika världsdelar. Vi diskuterar författare och ger och får tips från varandra, tar böcker från egen bokhylla eller lånar på biblioteket.
Tid:                     tisdagar kl. 13.30, jämna veckor
Omfattning:        7 x 3 lektionstimmar

Start:                   19 september 
Ledare:               Barbro Linder, 044-35 12 86

Anmäl dig här!

12  Litterära seminarier
Vi jämför kvinnliga och manliga författare från olika sekler och ser på språkets utveckling.
Tid:                    torsdagar kl. 13.30, jämna veckor
Start:                  21 september
Omfattning:       6 x 3 lektionstimmar

Ledare:              Nils-Eric Sandberg, 044-21 26 70

Anmäl dig här!

13  Språk - Danska för svenskar
Vi läser, samtalar och lär oss lite om dansk realia. Vi studerar skillnader mellan danska och svenska språkfällor.
Tid:                   tisdagar kl. 13.30, jämna veckor
Omfattning:      6 x 3 lektionstimmar
Start:                 19 september
Ledare:              Ulla Damsholt, 044-12 20 36

Anmäl dig här!

14  Språk - Engelsk konversation
Vi läser litterära texter och samtalar om dessa. Cirkeln vänder sig till dem som under trivsamma former vill använda det engelska språket.
Tid:                    onsdagar kl. 10.00, jämna veckor
Omfattning:       6 x 3 lektionstimmar

Start:                  20 september
Ledare:              Sonja Holmberg, 044-790 70 01

Anmäl dig här!

15  Språk - Engelsk konversation i Åhus
Vi läser litterära texter och samtalar om dessa. Cirkeln vänder sig till dem som under trivsamma former vill använda det engelska språket. 
Tid:                      tisdagar kl. 14000, jämna veckor

Lokal:                   Församlingshemmet
Omfattning:         6 x 3 lektionstimmar

Start:                    19 september
Ledare:                Mette Eklund, 044-24 29 61, 0767-77 29 61

Anmäl dig här!
16  Språk – Tyska
Vi ser på språkets uppbyggnad, läser enklare texter och samtalar.
Tid:                    tisdagar kl. 10.00, jämna veckor
Omfattning:       6 x 3 lektionstimmar

Start:                  19 september
Ledare:               Moira Uggla, 044-21 98 03

Anmäl dig här!
17  Språk – Tyska
Vi ser på språkets uppbyggnad, läser enklare texter och samtalar.
Tid:                       tisdagar kl. 10.00, udda veckor
Omfattning:          6 x 3 lektionstimmar

Start:                     12 september
Ledare:                 Moira Uggla, 044-21 98 03

Anmäl dig här!
18  Språk – Franska
Vi läser en fransk bok, hjälps åt med översättningar, uttal och grammatik, samtalar och trivs.  Max 12 deltagare.
Tid:                      torsdagar kl. 10.00, jämna veckor
Omfattning:         6 x 3 lektionstimmar

Start:                    21 september
Ledare:                Boel Hamfors, 044-24 55 68

Anmäl dig här!
19  Språk – Latin
Läsning av texter från den romerska antiken och dess historia, mytologi, kultur mm. Du behöver elementära kunskaper i latin och intresse för epoken. Cirkeln har pågått några terminer, men nya deltagare är välkomna.
Tid:                      torsdagar kl. 13.30, udda veckor
Omfattning:         6 x 3 lektionstimmar
Start:                    14 september
Ledare:                Gun Lindahl, 044-31 09 24

Anmäl dig här!
20  Språk - Grekiska låneord
Klassiskt språk i modern tid. Cirkeln baseras på Ebbe Vilborgs bok Rena Grekiskan. Cirkeln har pågått några terminer, men nya deltagare är välkomna. 
Tid:                    torsdagar kl. 13.30, jämna veckor
Omfattning:       6 x 3 lektionstimmar

Start:                  21 september
Ledare:              Gun Lindahl, 044-31 09 24

Anmäl dig här! 

21  Höstfåglar i Kristianstadstrakten
Vi besöker olika biotoper, sjöstrand, havsstrand, äng, skog och hed. Max 25 deltagare.
Start:                 Introduktionsträff torsdagen 31 augusti kl.10.00                           i Folkuniversitetets lokaler
Omfattning:      Övriga träffar och tider bestäms vid                                               introduktionsträffen
Ledare:             Nils Waldemarsson, 0706-52 63 11

Anmäl dig här!
22  Vi lär oss hantera smartphones och surfplattor
Tillsammans med elever på Söderportgymnasiet lär vi oss hantera smartphones och surfplattor så att vi kan använda oss av dessa i vår kommunikation med omvärlden. Det förutsätts att du har tillgång till en smartphone eller surfplatta (Iphone, Ipad, Samsung etc.). Max 12 deltagare.                       
 Tid:                    onsdagar 13/9, 20/9, 27/9, 4/10 och 11/10
                            kl. 15.00-17.00                       
Omfattning:        5 x 2 timmar
Lokal:                 Söderportgymnasiet, våning 2, sal H200     
Ansvarig lärare: Nils Nilsson 0708-70 92 61

Anmäl dig här!
23  Bli vän med din kamera                NYHET
Få dina vardagsbilder bättre! Vi lär oss använda kameran och att redigera våra bilder på ett enkelt sätt. Vi tittar även på andra fotografers bilder.
Tid:                            fredagar 10.00, jämna veckor
Omfattning:               6 x 3 lektionstimmar
Start:                          22 september
Ledare:                      Peter Åklundh, 044-10 30 15
Anmäl dig här!

24  Rörelse är receptet                         NYHET
Så här kan du träna hemma i vardagen för att öka/bibehålla hälsan samt förebygga fallolycka. Vardagsrörelser som ger styrka, rörlighet och balans. Inspiration hämtas från Atrosskolan och Basal kroppskännedom.
Tid:                              fredagar kl 10.00, udda veckor
Omfattning:                 6 x 3 lektionstimmar
Start:                            15 september
Ledare:                        Anita Ahlm, 0708-22 68 63 
Anmäl dig här