1  Släktforskning     (endast för nybörjare)
Vi lär oss släktforskningens grunder med dator. Viss datorvana krävs. Max. 10 deltagare.
Tid:    torsdagar kl. 09.30-12.00 varje vecka
.
Pris:   800 kr inkl. kurslitteratur och tillgång till kyrkböckerna på Internet under kursen och hemma.
Start: 15 februari  
Ledare: Mats J Larsson, 044-12 63 91
Anmäl dig här!


2  Släktforskning - Mats frågelåda
Vi diskuterar frågor som lämnats i förväg och löser släktforskningsproblem. Företräde för dem som deltagit i frågelådan tidigare. Max. 6 deltagare i varje grupp.
Grupp 1: tre timmar under tre måndagar kl. 09.30-12.00: 19 februari,  19 mars och 16 april;
Grupp 2: tre timmar under tre måndagar kl. 09.30 -12.00: 12 februari, 12 mars och 9 april;
Ledare: Mats J Larsson, 044-12 63 91
Anmäl dig här!
3  Politik - Världspolitiska frågor
Målsättningen är att öka våra kunskaper om olika länder och världsdelar, deras historia, kultur, politiska system, ekonomi, sociala förhållanden och religionens inverkan. Vi vill också öka vår förmåga att kritiskt granska medierapportering och få bättre balans i våra värderingar. Vi inriktar oss framförallt på länder och områden där politisk turbulens förekommer.
Tid:                tisdagar kl. 10.00, jämna veckor.
Start:              6 februari
Ledare:           - - -
Anmäl dig här!
4  Politik - Aktuellt inom EU
Tonvikt läggs på ekonomi och utrikespolitik.
Tid:                onsdagar kl. 13.30, jämna veckor
Start:              7 sfebruari
Ledare:           Jan-Åke Carlsson, 0733-02 66 62
Anmäl dig här!  
5  Säkerhets- och försvarspolitik i en ny tid     
Under kalla kriget hade Sverige relativt sett en av världens starkaste och mest krigsavhållande försvarsmakter och kunde därför hålla en egen säkerhetspolitisk linje. Många lever kvar i den uppfattningen. Men säkerhetsläget idag är helt annorlunda och oförutsägbart, samtidigt som försvaret är nästan avrustat. 

Tid:                 torsdagar kl 13.30, udda veckor
Start:               15 februari
Ledare:            Lennart Arvidsson, 044-24 15 03
Anmäl dig här!

6   Filmcirkel      
Vi ser och diskuterar kvalitetsfilmer från hela världen.
Tid:                    tisdagar kl 13.00, ojämna veckor
Start:                 13 februari
Ledare:              Birgitta Sivesand, 073-946 22 09
Anmäl dig här


7  Teater
Vi diskuterar, gör teaterbesök samt samtalar kring dessa.
Tid:                     fredagar kl.10.00, ojämna veckor
Start:                  16 februari
Ledare:               Gull-Britt Strömbom, 0730-97 04 88
Anmäl dig här!

8  Musikhistoria
Vi gör nedslag i den klassiska musikhistorien, lyssnar, njuter och lär.
Tid:                        torsdagar kl. 10.00, jämna veckor
Start:                      8 februari
Ledare:                  Anita Bergengren, 0708-738 603

Anmäl dig här!
9  Musikhistoria
Vi gör nedslag i den klassiska musikhistorien, lyssnar, njuter och lär!
Tid:                      torsdagar kl. 13.30, jämna veckor
Start:                   8 februari
Ledare:               John Tagesson, 044-24 40 95
Anmäl dig här!

10  Litteraturkunskap
Vi läser nya böcker och klassiker, svenska och utländska, böcker med olika teman och böcker från olika världsdelar. Vi diskuterar författare och ger och får tips från varandra, tar böcker från egen bokhylla eller lånar på biblioteket.
Tid:                       tisdagar kl. 13.30, jämna veckor
Start:                     6 februari 2018
Ledare:                 Barbro Linder 0703-35 13 54

Anmäl dig här!11  Litterära seminarier
Vi jämför kvinnliga och mannliga författare från olika sekler och ser på språkets utveckling
Tid:                     torsdagar kl. 13.00, jämna veckor
Start:                   8 februari 
Ledare:               Nils-Erik Sandberg, 044-21 26 70

Anmäl dig här!
12  Gustaf Hellström                       NYHET
Vi läser valda delar av Hellströms verk och diskuterar hans liv och verk – författaren som blev ledamot av Svenska Akademien, journalisten som blev världsreporter och mannen som var och förblev en ”Kristianstadspojke på ont och gott”.
 
Tid:                       måndagar kl 13.30, ojämna veckor
Start:                    12 februari 2018
Ledare:                 Disa Lundgren 044-12 00 54, Lennart                                            Leopold, Roland Persson

Anmäl dig här!

13  Språk - Danska för svenskar
Vi läser, samtalar och lär oss lite om dansk realia. Vi studerar skillnader mellan danska och svenska språkfällor.

Tid:                   tisdagar kl. 13.30, jämna veckor
Start:                 6 februari
Ledare:              Ulla Damsholt, 044-12 20 36

Anmäl dig här!

14  Språk - Engelsk konversation
Vi läser litterära texter och samtalar om dessa. Cirkeln vänder sig till dem som under trivsamma former vill använda det engelska språket.

Tid:                    onsdagar kl. 10.00, jämna veckor
Start:                  20 september
Ledare:              Sonja Holmberg, 0730-39 53 38

Anmäl dig här!

15  Språk - Engelsk konversation i Åhus
Vi läser litterära texter och samtalar om dessa. Cirkeln vänder sig till dem som under trivsamma former vill använda det engelska språket. 
Tid:                      tisdagar kl. 10.00, jämna veckor

Start:                    6 februari
Ledare:                Mette Eklund, 044-24 29 61, 0767-77 29 61

Anmäl dig här!

16  Språk – Tyska
Vi ser på språkets uppbyggnad, läser enklare texter och samtalar.
Tid:                    tisdagar kl. 10.00, jämna veckor
Start:                  6 februari
Ledare:               Moira Uggla, 044-21 98 03

Anmäl dig här!
17  Språk – Tyska
Vi ser på språkets uppbyggnad, läser enklare texter och samtalar.
Tid:                       tisdagar kl. 10.00, udda veckor
Start:                     13 februari
Ledare:                 Moira Uggla, 044-21 98 03

Anmäl dig här!
18  Språk – Franska
Vi läser en fransk bok, hjälps åt med översättningar, uttal och grammatik, samtalar och trivs.  Max 12 deltagare.
Tid:                      torsdagar kl. 09.30, jämna veckor
Start:                    8 februari
Ledare:                Kerstin Sandgren, 0733-30 66 85

Anmäl dig här!
19  Språk – Latin
Läsning av texter från den romerska antiken och dess historia, mytologi, kultur mm. Du behöver elementära kunskaper i latin och intresse för epoken. Cirkeln har pågått några terminer, men nya deltagare är välkomna.
Tid:                      torsdagar kl. 13.30, udda veckor
Start:                    15 februari
Ledare:                Gun Lindahl, 044-31 09 24

Anmäl dig här!
20  Språk - Grekiska låneord
Klassiskt språk i modern tid. Cirkeln baseras på Ebbe Vilborgs bok Rena Grekiskan. Cirkeln har pågått några terminer, men nya deltagare är välkomna. 
Tid:                    torsdagar kl. 13.30, jämna veckor
Start:                  8 februari
Ledare:              Gun Lindahl, 044-31 09 24

Anmäl dig här! 

21  Vårfåglar i Kristianstadstrakten
Vi besöker olika biotoper, sjöstrand, havsstrand, äng, skog och hed. Max 25 deltagare.
Start:                 Introduktionsträff torsdagen 8 mars kl.10.00                                  i Folkuniversitetets lokaler. Övriga träffar och
                           tider bestäms vid introduktionsträffen
Ledare:             Nils Waldemarsson, 0706-52 63 11

Anmäl dig här!
22  Vårens växter
Några naturvandringar i Kristianstadstrakten när naturen är som vackrast. Max 25 deltagare.
 Start:                   torsdagar kl 09.30 med start 24 maj vid                                         naturums parkeringsplats
 Ledare:                Kjell-Arne Olsson, tel 073-745 49 94

Anmäl dig här!
23  Vi lär oss hantera smartphones och surfplattor
Tillsammans med elever på Söderportgymnasiet lär vi oss hantera smartphones och surfplattor så att vi kan använda oss av dessa i vår kommunikation med omvärlden. Det förutsätts att du har tillgång till en smartphone eller surfplatta (Iphone, Ipad, Samsung etc.). Max 12 deltagare.
Tid:                     onsdagar kl. 15-17: 28/2, 7/3, 14/3, 21/3, 28/3. Plats:                   Söderportgymnasiet, våning 2, sal 200
Ansvarig lärare: Nils Nilsson 0708-70 92 61

Anmäl dig här!

24  Bli vän med Din kamera                        
Få dina vardagsbilder bättre! Vi lär oss använda kameran och att redigera våra bilder på ett enkelt sätt. Vi tittar även på andra fotografers bilder.
Tid:                      fredagar kl. 10.00, jämna veckor
Start:                    9 februari 2018
Ledare:                 Peter Åklundh 044-10 30 1525  Rörelse på recept
Så här kan du träna hemma i vardagen för att öka/bibehålla hälsan samt förebygga fallolycka. Vardagsrörelser som ger styrka, rörlighet och balans. Inspiration hämtas från Atrosskolan och Basal kroppskännedom.
Tid:                         fredagar kl 10.00, udda veckor
Start:                       16 september
Ledare:                   Anita Ahlm, 0708-22 68 63 
Anmäl dig här     


26  Finska städer med svensk historia           NYHET
I Finland finns många städer med svensk anknytning i olika former. Cirkeln baseras på att varje deltagare vid första tillfället väljer ut en ort eller område att studera och sedan presentera vid ett kommande möte. Cirkeln avslutas eventuellt med en resa till några av de studerade orterna.
 Tid:                    måndagar 13.30, jämna veckor
 Start:                 5 februari 2018
 Ledare:              Jan Seebass, 0708-23 71 18, Folke Svantesson                              076-825 85 11