Vid medlemsmötet 12 september 2018 togs första beslut om stadgeändring enligt nedan:

§1 ändras från
Föreningens namn är Christianstads Pensionärsuniversitet, ChriPU. Föreningen är ideell samt politiskt och religiöst neutral.
till:
Föreningens namn är ChriPu, Nordöstra Skånes Senioruniversitet.Föreningen är ideell samt politiskt och religiöst neutral.
 
§4 ändras från:
Rätt till medlemskap har pensionär och den som under verksamhetsåret/kalenderåret blir pensionär. Medlemskap erhålles genom inbetalning av en årsavgift. Tillkommande medlemmar efter halvårsskiftet betalar halv årsavgift.
till:
Rätt till medlemskap har alla seniorer, oavsett ålder. Medlemskap erhålles genom inbetalning av fastställd medlemsavgift för aktuellt kalenderår. 

För att stadgeändringen ska gälla krävs även beslut vid kommande årsmöte.

Publicerat: 2018-09-17