Medlemsmöte på ChriPu, Christianstads Pensionärsuniversitet
Extra medlemsmöte ägde rum i Östermalmskyrkan de 12 september. Mötet inleddes med musikunderhållning. Orkestern Wine & Roses spelade örhängen från skilda tider, något som publiken tycktes uppskatta. Efter kaffe med dopp vidtog själva föreningsmötet.
Styrelsen för ChriPu har föreslagit två stadgeändringar:
Dels för att föreningen Christianstads pensionärsuniversitet ändrar namn till ChriPu, Nordöstra Skånes senioruniversitet.
Detta för att visa att vi välkomnar nya och gamla medlemmar från hela nordöstra Skåne.
Dels ändra "rätt till medlemskap har pensionärer" till "rätt till medlemskap har seniorer, oavsett ålder".
Bägge förslagen antogs med acklamation.
Stadgeändringarna tas åter upp på årsmötet i mitten av februari 2019.

Publicerat: 2018-02-14

Vid medlemsmötet 12 september 2018 togs första beslut om stadgeändring enligt nedan:

§1 ändras från
Föreningens namn är Christianstads Pensionärsuniversitet, ChriPU. Föreningen är ideell samt politiskt och religiöst neutral.
till:
Föreningens namn är ChriPu, Nordöstra Skånes Senioruniversitet.Föreningen är ideell samt politiskt och religiöst neutral.
 
§4 ändras från:
Rätt till medlemskap har pensionär och den som under verksamhetsåret/kalenderåret blir pensionär. Medlemskap erhålles genom inbetalning av en årsavgift. Tillkommande medlemmar efter halvårsskiftet betalar halv årsavgift.
till:
Rätt till medlemskap har alla seniorer, oavsett ålder. Medlemskap erhålles genom inbetalning av fastställd medlemsavgift för aktuellt kalenderår. 

För att stadgeändringen ska gälla krävs även beslut vid kommande årsmöte.

Publicerat: 2018-09-17