Välkomna till ChriPu, hösten 2019!
 
 
Detta år är ChriPu:s 20:de verksamhetsår, men då den formella starten var våren 2000 firar vi inte 20-årsju-bileum förrän nästa år. Men hur firar vi detta? Att se tillbaka är nog så viktigt men att se framåt 20 år är förutsättningen för vår utveckling. Vi står inför flera utmaningar. En ny generation seniorer skall uppskatta vårt program. Nu är det de sena 40-talisterna och 50-talisterna som är vår målgrupp, samtidigt som många pigga 30-talister är trogna deltagare i cirklar och på föreläsningar. Har dessa senare grupper samma behov och önskemål? Kan vi driva verksamhet helt på ideell bas eller kommer vi att mötas av en helt annan kostnadssituation?
Namnändringen har gjort att vi vidgat vår krets till att omfatta Skåne Nordost, dvs. förutom Kristianstad kommunerna Hässleholm, Osby, Ö Göinge och Bromölla. Då bör vi också förlägga aktiviteter till dessa orter, antingen egna eller i samarbete. Vi samarbetar med de organisationer som också har Folkuniversitetet som partner, men det kan också vara andra. Ännu har vi inga egna aktiviteter, men om några medlemmar i andra kommuner vill starta en cirkel eller annan aktivitet så gör vi vårt bästa för att komma igång.
ChriPu har investerat i teknisk utrustning så att nu är sal A komplett med datorkanon, högtalare och ny dvd-spelare. Vi kommer nu att disponera två salar med full utrustning. Filmcirkel och musikcirkel kan få högre kvalitet i genomförandet.
Styrelsen ser cirklarna som föreningens kärnverksamhet och vill utveckla detta samtidigt som vi drar ner på sådant som kräver lång framförhållning, föranmälan och höga kostnader. Det innebär mycket arbete och stort risktagande.
Som vanligt kan vi utöver de vanliga, uppskattade cirklarna erbjuda en del nyheter såsom cirkel om människor och tro, andra världskriget, växternas namn m.fl. Vi återupptar cirkeln om smartphones i samarbete med Söderportgymnasiet.  Totalt erbjuder vi ca 30 cirklar.
Eftersom alla medlemmar inte får programmet samtidigt fortsätter vi med sista anmälningsdag och därefter lottning om det blir konkurrens om platserna vid olika aktiviteter. Bra eller dåligt system? Hur vi än gör är det någon som inte kommer med vid överbokningar, men vi försöker lösa detta om det finns möjlighet. Hittills är det inte många som drabbats, En förändring av anmälningsrutinen till aktiviteter, som är förenade med kostnader, är att i vissa fall är anmälan inte giltig förrän angiven avgift är inbetalad. Skälet är att ChriPu har förlorat för mycket pengar genom att anmälan har skett men inte fullföljts, medan ChriPu ådragits kostnader.
Satsningen på Afternoon Tea var uppskattad, men kostade av olika skäl alltför mycket för ChriPu. Vi gör uppehåll i höst, men utreder vidare och planerar för en ny aktivitet 2020. Vi hoppas att våra aktiviteter skall kännas intressanta!
Välkomna!
 
Styrelsen