Föreläsningen den 22 april inställd

Senioruniversitetet har 18 mars beslutat:
- Vi pausar alla studiecirklar till vidare med undantag av cirkel 31 Vårens fåglar vilken pågår  enligt cirkelledarens anvisningar och cirkel 33 Vårens växter som startar i maj om inget annat meddelas.
- Vi ställer in studiebesöken på Musik i Syd, Malmö Live, Tekniska förvaltningen och Malmbergs.
- Vi ställer in resan till Uppåkra/Skissernas museum. Beträffande resan till Ö Göinge får vi återkomma i början av maj.
Vi vet inte idag hur länge cirklarna måste pausas men hoppas kunna återuppta dem längre fram. Vid eventuella frågor om cirklarna ring Anita Ahlm 0708-22 68 63 och beträffande studiebesök och resor respektive ansvarig enligt katalogen.
Beträffande erlagda avgifter har vi beslutat följande:
- Cirkelavgifterna återbetalas inte
- Anmälningsavgifterna till studiebesöken gottskrives och avräknas framtida betalningar.
- Avgifterna för Malmö Live och resan till Uppåkra/Skissernas museum återbetalas.
 
Styrelsen

Ny ordförande i Senioruniversitetet


Jag har verkat i styrelsen i 2 år. Dessa år har varit mycket roliga och stimulerande. Jag ser framemot att fortsätta arbetet inom styrelsen men nu som ordförande i föreningen.
Mina erfarenheter som medlem i senioruniversitetet är mycket goda. Jag har framförallt deltagit i cirklar och föreläsningar vilka håller en mycket hög klass och våra cirkelledare är oumbärliga! Cirklarna är väldigt roliga att delta i, varierande, intressanta och roliga ämnesområden, mycket man kan lära sig, roliga diskussioner, högt i tak och många skratt.
Tillsammans i styrelsen skall vi fortsätta det tidigare arbetet och utveckla verksamheten på ett förtjänstfullt sätt.
Jag ser fram emot det kommande året i styrelsen och hoppas att jag tillsammans med övriga styrelsen och förstås med er alla medlemmar kan fortsätta och utveckla detta goda arbete.
Barbro WesterströmVälkomna till oss, våren 2020!
Studiecirklar är vår nisch och viktigaste erbjudanden. Det är i cirklarna vi utvecklar våra intressen,
håller hjärnan igång och skapar sociala kontakter. Övriga aktiviteter är till för att vi ska synas mer offentligt
och därmed öka intresset för föreningen. Föreläsningar ordnas av många organisationer, konkurrensen är
stor, och därför erbjuder vi endast ett fåtal. Studiebesök ser vi som en liten specialitet där vi har möjlighet att
vara unika. De har hittills varit mer eller mindre gratis, men då dessa aktiviteter orsakar mycket arbete med
anmälningar och återbud måste vi ta ut en avgift för att få en striktare inställning.

Efter 20 års verksamhet är det många som lämnar  föreningen. De som var med från början drar sig tillbaka
med ålderns rätt. Startentusiasmen har nu övergått till att bli mera rutinarbete. Tyvärr har antalet medlemmar
minskat under senare år, alltför få nya har inträtt i gemenskapen, vilket också påverkar ekonomin. Det är en
ny generation som träder till med andra prioriteringar och önskemål. Nu är det 40-talisternas och 50-talisternas
önskningar som skall tillgodoses, vilket kan skilja sig ganska mycket mot tidigare. Därför är det angeläget
att få in önskemål från dessa medlemmar eller blivande medlemmar.
Under 2020 kommer vi att arrangera några föreläsningar och aktiviteter som vi ger jubileumskaraktär.
Utöver utbudet i programhäftet kommer vi via internet att erbjuda ytterligare program och vi hoppas att detta
system accepteras av våra medlemmar, som till mer än 90% har e-postadress. Förutom föreläsningar på eftermiddagar
kan det bli lunchföreläsningar på Högskolan eller annan plats.

Förutom alla arrangemang i Kristianstad erbjuder vi föreläsningar av våra samarbetspartners i Hässleholm
och Broby och ser gärna att detta leder till ökat engagemang i Skåne Nordost men också ökad kunskap om vår
omgivning.

Som vanligt erbjuder vi utöver de uppskattade cirklarna en del nyheter.

Välkomna!
Styrelsen

Reseersättning vid samåkning
Styrelsen rekommenderar att bilersättning 20 kr/mil delas lika mellan förare och medåkande. Vid 2 i bilen 10kr/person och mil, vid 4 i bilen 5 kr/person och mil.