Välkommen till Nordöstra Skånes Senioruniversitet, ChriPu
 ChriPu vänder sig till alla som efter ett aktivt arbetsliv väljer att förkovra sig i intressanta ämnen under angenäma former, där alla kan delta utifrån sina förkunskaper.
Inget program utan att det finns många nyheter. Förutom våra återkommande studiecirklar har vi flera nya att erbjuda.
Vi planerar en annorlunda träffpunkt nämligen Afternoon Tea med aktuell gäst i Kulturkvarteret, två tisdagar under våren.
Vi fortsätter vårt projekt med att studera länder och områden i vår närhet med delvis svensk historia. Turen har nu kommit till Estland, som vi ägnar en studiecirkel och en resa hösten 2019. Under det gångna året hade vi Finland som studieobjekt och gjorde en resa i östra Finland. Vi kompletterar nu med en resa till Åland våren 2019.
De uppskattade besöken vid konserterna på Malmö Live fortsätter men för att undvika sena kvällsresor lägger vi besöken på lördagseftermiddagar. Vi har fått önskemål om att åka till nya Elbfilharmoni i Hamburg, men då biljettkön är ca ett år får vi vänta med det till 2020, men anmäl gärna intresse redan nu.
Vi bibehåller cirkelavgiften 150 kr, men kostnader för litteratur eller annat kursmaterial tillkommer.  Entréavgiften till föreläsningar är beroende av kostnaderna för arrangemanget.  Vi fortsätter med 3 – 4 föreläsningar per termin men håller oss till lokala eller regionala föreläsare, annars blir det för höga kostnader.
Vid senaste anmälningstillfället har många upplevt problem vid anmälan via hemsidan. Vi beklagar detta, men påpekar vikten av att trycka på knappen ”Jag är ingen robot”. Det är också viktigt med avanmälning i god tid om det behövs och att betalning sker enligt planen. Eftersom många aktiviteter är överbokade kan en avbokad plats erbjudas en annan.
Under året har styrelsen arbetat med förändring av namn och verksamhetsområde och vid ett första medlemsmöte togs beslut om att föreslå årsmötet att ändra namnet till Nordöstra Skånes Senioruniversitet. Vi blir då en i familjen av 30 senioruniversitet som finns i landet. Det blir också lättare att marknadsföra oss i nordöstra Skåne och Blekinge och därigenom få nya medlemmar. Det är då möjligt att förlägga en eller flera aktiviteter i andra orter.

 
Välkommen att delta i våra arrangemang våren 2019!
Styrelsen