Välkomna till ChriPu, våren 2020!
Studiecirklar är ChriPu:s nisch och viktigaste erbjudanden. Det är i cirklarna vi utvecklar våra intressen,
håller hjärnan igång och skapar sociala kontakter. Övriga aktiviteter är till för att vi ska synas mer offentligt
och därmed öka intresset för föreningen. Föreläsningar ordnas av många organisationer, konkurrensen är
stor, och därför erbjuder vi endast ett fåtal. Studiebesök ser vi som en liten specialitet där vi har möjlighet att
vara unika. De har hittills varit mer eller mindre gratis, men då dessa aktiviteter orsakar mycket arbete med
anmälningar och återbud måste vi ta ut en avgift för att få en striktare inställning.

Efter 20 års verksamhet är det många som lämnar  föreningen. De som var med från början drar sig tillbaka
med ålderns rätt. Startentusiasmen har nu övergått till att bli mera rutinarbete. Tyvärr har antalet medlemmar
minskat under senare år, alltför få nya har inträtt i gemenskapen, vilket också påverkar ekonomin. Det är en
ny generation som träder till med andra prioriteringar och önskemål. Nu är det 40-talisternas och 50-talisternas
önskningar som skall tillgodoses, vilket kan skilja sig ganska mycket mot tidigare. Därför är det angeläget
att få in önskemål från dessa medlemmar eller blivande medlemmar.
Under 2020 kommer vi att arrangera några föreläsningar och aktiviteter som vi ger jubileumskaraktär.
Utöver utbudet i programhäftet kommer vi via internet att erbjuda ytterligare program och vi hoppas att detta
system accepteras av våra medlemmar, som till mer än 90% har e-postadress. Förutom föreläsningar på eftermiddagar
kan det bli lunchföreläsningar på Högskolan eller annan plats.

Förutom alla arrangemang i Kristianstad erbjuder vi föreläsningar av våra samarbetspartners i Hässleholm
och Broby och ser gärna att detta leder till ökat engagemang i Skåne Nordost men också ökad kunskap om vår
omgivning.

Som vanligt erbjuder vi utöver de uppskattade cirklarna en del nyheter.

Välkomna!
Styrelsen