2021-05-07
Vårt årsmöte

Vi har nu kommit fram till att vi bör senarelägga vårt årsmöte. Troligt nytt datum i september, ny tid kommer i höstprogrammet.
Egentligen skulle vi haft årsmötet i februari, men pandemin tvingade oss att senarelägga det till maj, men nu har vi insett att inte det heller är lämpligt.
Vi hoppas att vaccinering och avklingande pandemi gör att vi kan ses på ett fysiskt riktigt årsmöte i september.

2021-03-18
Vid senaste möte beslöt styrelsen att ställa in huvuddelen av vårens cirklar. Gäller ej cirklarna:
10 Mats frågelåda, (digital)
11 Världspolitik (Eventuell digital)
15 Nedslag i historien (Utomhus)
29 Hälsobringande natur och trädgård (Utomhus)
30 Vårens fåglar (Utomhus)
31 Vårens växter (Utomhus)
32 Träden gör parken (Utomhus)

2021-02-19
Som ni förstår ställer coronan till det och Smittskydd Skåne avråder från verksamhet under mars-april. Vi hoppas på maj och planerar enligt nedan:
Föreningens årsmöte är senarelagt till den 19 maj, tid och lokal meddelas senare.
De studiecirklar som är planerade inomhus är senarelagda och kommer eventuellt att kunna starta i maj.
Utomhuscirklarna kommer att genomföras enligt plan.
Resorna till Ronneby och Österlenkyrkorna avser vi att genomföra.

2021-02-01
Vår samarbetspartner föreningen Norden i Hässleholm har beslutat ställa in de två föreläsningarna om Åland 17 mars och 14 april.

2021-01-21
Hej alla seniorstudenter,                                                                                               
här kommer ett NYHETSBREV  från ert Senioruniversitet. Det handlar om fakta, förhoppningar och ”fasboken” (?).
Trevlig läsning!                           
FAKTA
1. Smittskydd Skåne meddelar att inga fysiska möten får hållas för seniorer i nuläget.

2. Årsmötet flyttas från 17 februari till senare tidpunkt i vår som därefter meddelas på hemsidan (www.chripu.se). Kallelse kommer att skickas ut.

3. Senioruniversitetet lever! Många anmälningar har inkommit till vårens cirklar och aktiviteter trots pandemiläget, något som är mycket glädjande. Anmälan hålls öppen tills vidare och information om förändrat läge kommer löpande via hemsida och nyhetsbrev efter varje styrelsemöte.

4. Nästa styrelsemöte med efterföljande nyhetsbrev blir den 17 februari. Vi jobbar på och söker ständigt efter lösningar och alternativ!

FÖRHOPPNINGAR
1. Vi sätter startdatum för studiecirklarna till vecka 10. Tro´t  om ni vill!
2. Vi följer nyhetsrapporteringen och väntar på vaccinering. Under tiden tvättar vi händerna, håller avstånd och använder munskydd, åtgärder som hittills inte visat sig ha några skadliga biverkningar.

”FASBOKEN”
Alla medlemmar med mailadress kommer att få en inbjudan till det som på styrelsens dagordning benämndes ”fasboken”. Medverkan är frivillig. Fasboken är ett försök att mildra effekterna av den fysiska distansen och skapa möjligheter till medmänskliga kontakter och samhörighet mellan oss, via Facebook på internet. Inte farligt att pröva, endast för medlemmar. Välkomna!

FINALLY
”Även den som tycker att det var bättre förr
hoppas på framtiden!”
(Jan Carle, ”Iakttagelser”)
 
Varma hälsningar,
Styrelsen


2020-12-04 OBS!
Vi har från och med nu ett nytt system för anmälan till våra aktiviteter, ser lite annorlunda ut men prova på det ska säkert gå bra. Se under fliken "anmälan"