Öppna föreläsningar hösten 2017

"Konsten checkar in"
Konstentreprenören m m Sune Nordgren inledde höstens öppna föreläsningar onsdagen den 13 september! De drygt femtio åhörarna fick en synnerligen intressant och visuellt givande resa i konstens värld med focus på samtidig konst. Allt med avstamp i Nordgrens mångåriga och mångsidiga erfarenhet inom konstens värld.

Som traditionen bjuder inleddes föreläsning med musik signerad elever - Joakim Nilsson och Billy Juhlin - från estetiska programmet på Christian IV:s gymnasium.

 

Öppna föreläsningar våren 2017

'Jazz-spisning' avslutade vårens föreläsningar
Traditionsenligt avslutades vårens föresläsningar onsdagen den 3 maj med 'jazz-spisning' signerad Göran Gustafsson. Ur sin till synes outtömliga fatabur varvade Göran evergreens med s k standards till verklig båtnad för auditoriet. Göran Gustafsson introducerades - också som traditionen bjuder - av Mats J Larsson på ett mycket underhållande och personligt sätt.

Konsten att njuta av kemi - lukt och smak
Ulf Ellervik är professor i organisk kemi vid Lunds universitet (LTH). På ett synnerligen instruktivt vis förklarade han vid föreläsningen den 26 april varför vi uppfattar mat och dryck som vi gör. Och framför allt varför! De mest märkliga kombinationer av ingredienser lär vara verkliga fullträffar i 'smakhimlen'; som t ex vit choklad och rysk kaviar!!

De fyrtiotalet åhörarna lotsades på en trevligt, intressant och lärorik vandring i smak och lukternas labyrint. Som bonus fick vi alla en kortkurs i organisk kemi på köpet!

Före föreläsningen underhöll Musikskolans gitarrorkester under sin ledare Bertil Olsson med en repertoar som inte gör någon besviken!

 

Personlig SVT-meteorolog först ut!
De drygt ett hundra åhörarna vid den öppna föreläsningen den 22 mars fick möta en mycket personlig och spontan Nils Holmqvist som på ett mycket underhållande sätt varvade meteorologi med inblickar i privatlivet. Ingen i publiken kunde sväva i tvivelsmål om att moln ligger Nils mycket varmt om hjärtat.

Före föreläsningen underhöll på sedvanligt vis elever från Musiksskolan/Christian IV:s gymnasium. Denna gång var det Nils Thorkelsson som med sitt fiolspel gjorde alla andäktigt lyssnande!

 

Öppna föreläsningar hösten 2016

Erika Lagerbielke: "Form för alla sinnen"
Terminens sista föreläsning onsdagen den 16 november gästades av en av Sveriges namnkunnigaste formgivare! Vid sidan av att vara fiormgivare innehar Erika Lagerbielke en professur i glasdesign vid Linnéuniversitetet i Växjö. De knappt  hundra talet åhörare fick en spännande inblick i glasets förtrollande värld  där allt inte alltid går enligt planerna.

Föreläsningen  inleddes traditionsenligt med musik från elever vid Christian IV:s gymnasium. Denna gång var det Nils Thorkelsson på fiol som ackompanjerades av sin lärare Martina Radyushkina.

Gunnar Broberg: "Nattens historia - nordiskt mörker och ljus uner tusen år"
Gunnar Broberg - professor emeritus i idé- och lärdomshistoria vid Lunds Universitet - gästade ChriPU den 2 november. Gunnar Broberg har författat ett flertal böcker varvid den senaste 'Nattens historia' var utgångspunkten för dagens föreläsning. Ca 90-talet åhörare bevistade föreläsningen som uppskattades mycket.

I anslutning till föreläsningen underhöll som traditionen bjuder elever från Christian IV:s gymnasium.

 

Göran Bexell: "Mina år som rektor vid Lunds Universitet"
Vid den öppna föreläsningen den 19 oktober berättade Göran Bexell -  rektor magnificus vid Lunds Universitet 2003-2008 - om åren som rektor på ett trevligt och underhållande sätt. Då han är ordförande i Jubileumskommittén för universitetets 350-års jubileum fick åhörarna även en glimt av detta.

Föreläsningens musikstund bjöds denna gång på flöjtmusik. En sextett av fyra elever och två lärare underhöll på ett mycket förtjänstfullt och uppskattat sätt auditoriet.
 

"Undsättningen: det danska fälttåget till Kristianstad 1678"
Den öppna föreläsningen den 5 oktober tog de sjuttio åhörarna 338 år tillbaka i tiden. Den tidigare 1:e byggnadsantikvarien vid Regionmuseet i Kristianstad Jimmy Juhlin Alftberg höll en synnerligen intressant och fängslande föreläsning kring det danska fälttåget 1678 för att undsätta fästningen Kristianstad. Ett fälttåg som är intressant ur flera perspektiv inte minst utifrån av danskarna fattade beslut. Juhlin Alftberg är medförfattare till en bok med samma titel.

Som sig bör inleddes dagens öppna föreläsning med en musikstund av elever från Christian IV:s gymnasium. Denna gång gästades Chripu av harpisterna Malin Olsson och Moa Svensson samt deras lärare Susan Siversen. Auditoriet bjöds på en  mycket trevlig och uppskattat framträdande. 

"Stardust - om liv i Universum" - prof Andreas Redfors
Höstens första öppna föreläsning den 21 september ägnades Universum. Professor Andreas Redfors vid Högskolan i Kristianstad föreläste och lotsade ca 50 åhörare på ett stimulerande och intresseväckande sätt bland stjärnor och nebulosor. Allt under den övergripande frågeställningen om det finns det liv i universum.

Som brukligt föregicks föreläsningen av en musikstund av elever med anknytning till Christian IV:s gymnasium. Denna gång bjöds åhörarna av skönsång av Saga Fribyter som är 2016 års Loa Falkman stipendiat. Saga Fribyter ackompanjerades av Göran Olsson.  

 

Öppna föreläsningar våren 2016

"Skåne som självständigt rike" - prof Dick Harrison
Drygt 250 åhörare hade kommit till Kulturkvarteret Stora Salen onsdagen den 27 april för  att lyssna till professor Dick Harrison's föreläsning under rubriken "Skåne som självständigt rike". Det var mer än en åhörare som höjde på ögonbrynen för  Harrisons livfulla föreläsningar om kungar som ex vis Oluf Haraldsen vilka styrde över ett självständigt Skåne. Förklaringen till att Skåne var ett självständigt rike står främst att finna i att Skåne var ett ovanligt rikt land.

Före den uppskattade föreläsningen musicerade Gitarrorkester som består av elever och lärare från Christian IV:s gymnasium. Att lyssna till Gitarrorkestern är alltid lika njutbart!

"Tiga kan jag inte" - historien om Alma Johansson
Omkring femtiotalet åhörare hade kommit till Kulturkvarteret Lilla Salen onsdagen den 13 april för att lyssna och ta del av föreläsningen om den svenska missionären Alma Johansson fascinerade liv och vistelse i dagens östra Turkiet. Alma Johansson var en otroligt stark personlighet som visade vara en bland de första som kom att vittna om förföljelsen av kristna minoriteteter i det dåvarande Osmanska riket. Föreläsare var Janne Carlsson - författare, översättare m m - som bl a tillbringat flera år i denna del av Asien och som författat  boken om Alma Johanssons liv "Tiga kan jag inte".

Innan föreläsningen musicerade Trumpetensemblen från C4-gymnasiet.

 

"Vi går mot ett kontantlöst samhälle - vad innebär det?"
Onsdagen den 30 mars diskuterade och kåserade Håkan Nilsson och Anna-Karin Wigvall - båda representerande Sparbanken Skåne - inför i det närmaste 80 åhörare hur framtiden kan ta sig när såväl affärer som banker tar bort kontanthanteringen. På ett tydligt sätt redovisades vad detta innebär såväl för bankernas revice  till sina kunder som den säkerhetsmässiga aspekten med en slopad kontanthantering.

Marigona Jusufi, Marcela Ivsinovic och Emmi Wihlborg - elever i årskurs 1 vid Christian IV's gymnasium - underhöll före föreläsningen med  strålande sång och pianospel.

"Arvet från Bagdad - hur det grekiska vetandet bevarades och berikades" - Ingmar Karlsson

Onsdagen den 16 mars gav Ingmar Karlsson - ambassadör, författare och teologie hedersdoktor vid Lunds Universitet - de drygt 110 åhörarna en engagerad föreläsning kring ämnet "Arvet från Bagdad". En föreläsning som visade bl a på att myter just är myter och att den språkliga influensen från det arabiska språket i vårt dagliga liv är större än vi tror. 

Som inledning till föreläsningen musicerade Lina Alfonsson (sång) och Joch Corina Nuea (sång och piano) - elever vid Christian IV-gymnasium.

Rektor Håkan Pihl först ut!

Rektor Håkan Pihl vid Högskolan i Kristianstad inledde vårens öppna föreläsningsserie den 2 mars 2016. Drygt 60-talet åhörare fick vara med om en resa från dåtid över nutid till framtid där Högskolans utveckling beskrevs. Det var en rektor som med tillförsikt konstaterade att Högskolan i Kristianstad åtnjuter god respekt för bl a kvalitén på den verksamhet - företrädesvis utbildningar inom vård, ekonomi samt utbildning - man levererar. Till yttermera visso är Högskolan mycket populär bland studenterna vilket genererar många sökande till de utbildningar som erbjuds.

 

ChriPU har som tradition att inleda de öppna föreläsningarna med att elever från Christian IV's gymnasium musicerar. Ett inslag som varit och är mycket uppskattat. Denna gång var det eleverna Malin Norberg, flöjt, och Nils Torkelsson Persson, fiol, ackompanjerade av läraren Marina Radyuskina på piano,  som underhöll med klassiska pärlor!

Öppen föreläsning onsdagen den 18 november bland 2015

"Ge upp idag - i morgon kan det vara försent"


I det närmaste hundra personer kom och lyssnade till Fredrik Sjöberg - författare, biolog, kulturskribent m m - som berättade om två gripande och fascinerande konstnärsöden; Olof Ågren och Lotte Laserstein. Ågren, med rötter i Jämtland, kom efter många turer att leva drygt trettio år i Misterhult, Småland. Laserstein, uppväxt i Königsberg och Berlin, kom till Stockholm och Sverige några år före andra världskrigets utbrott och kom i slutet av sin levnad att bo i Kalmar. Båda hade sina konstnärliga toppar bakom sig när de blev smålänningar.

Rubriken på föredraget "Ge upp idag - i morgon kan det vara för sent" är en aforism av den värmländske poeten Bengt Berg.

Som traditionen bjuder inledde musikelever från Musikskolan/C4-gymnasiet; denna gång 'Gitarrorkestern' under ledning av Bertil Olsson samt 'Flute for fun' under Henna Helistekangas ledning.

 

Fredrik Sjöberg född i Västervik med många strängar på sin lyra.

Öppen föreläsning onsdagen den 4 november 2015

 

"EU-kommissionen -
prioriteringar och utmaningar"


Annika Korzinek chef för avdelningen för politisk rapportering, policy och språkfrågor vid EU-kommissionens representationen i Sverige

Med utgångspunkt i EU-kommissionens - den s k Juncker-kommissionen - tio prioriteringar fick de närmare 100 personerna som kommit till Kulturkvarterets Lilla sal en initierad inblick - med personliga nedslag - kring EU-kommissionens dynamiska vardagsarbete. Att föreläsningen låg rätt i tiden märktes tydligt i den avslutande frågestunden mellan auditoriet och föreläsaren.

Hanna Bergils underhöll med ett briliant och mycket uppskattat spel på harpa före föreläsningen

 

Öppen föreläsning onsdagen den 21 oktober 2015

"Tre år som kulturråd i Berlin"

F d kulturrådet och skådespelerskan Marika Lagercrantz
 

En absolut fullsatt Lilla salen i Kulurkvarteret fick lyssna till f d kulturrådet och skådespelerskan Marika Lagercrantz på ett personlig sätt göra nedslag bland minnen från sitt treåriga uppdrag som kulturråd i Berlin 2011-2014.

Som sig bjuder underhöll elever från C4-gymnasiet/Musikskolan innan föreläsningen. Denna gång var det Tuva Herou som till eget ackompanjemang framförde bl a egna sånger.

Öppen föreläsning onsdagen den 16 september 2015
"Där Europa och Asien möts: Georgien, Armenien och Azerbajdzjan"

Tidigare ambassadören i regionen Hans Gunnar Adén

Som tidigare Sveriges ambassadör i Georgien, Armenien och Azerbajdzjan tecknade Hans Gunnar Adén en synnerligen intressant och initierad bild av dessa tre länder.  Länder som haft en dynamisk uttvecklingsprocess fram till i dag. På ett såväl pedagogiskt som metodiskt sätt tecknades t ex ländernas geografiska  och historiska process. Inte minst intressant var den beskrivning som gavs av de tre ländernas ekonomiska och demokratiska status.
Georgien, Armenien och Azerbajdzjan är belägna i Södra Kaukasien på gränsen där Europa och Asien möts. Regionen är en smältdegel och blivit brickor i ett stormaktsspel och  föremål för skiftande intressen från såväl grannar som andra.
Drygt 150 åhörare lyssnade på föreläsningen.
 

Som traditionen bjuder inleddes den öppna föreläsningen med musikinslag av elever från Musikskolan/Christian IV gymnasium. Denna gång var det Veronica Åkesson - årets pianoelev - som underhöll auditoriet med verk av bl a Chopin vilket var mycket uppskattat.

UPPTAKTSDAG MED FÖRELÄSNING ONSDAGEN
DEN 9  SEPTEMBER 2015

 

Verksamheten hösten 2015 inleddes på sedvanligt vis med en upptaktsdag där denna gång en välsmakande Medelhavsbuffé åtföljdes av ett intressant föredrag av den proffesionelle naturfotografen Sven Persson som visade bildspelet "Skåne i förändring".
Bildspelet hade sin upprinnelse i att i början av 1950-talet reste Lundaprofessorn i botnik Henning Weimark och hans son Gunnar runt i Skåne och dokumenterade det skånska landskapet. 60 år senare har fotografen Sven Persson följt i deras fotspår och i många stycken dokumenterat den dramatiska förändringen som ägt rum i det skånska landskapet.

 

Öppen föreläsning onsdagen den 6 maj 2015
"Jazzen i Kristianstad XVI"
Jazzkåseri signerat Göran Gustafsson
 

ChriPU's öppna föreläsningar våren 2015 avslutades traditionsenligt med ett jazzkåseri signerat Göran Gustafsson. På sitt sedvanliga uppskattade och underhållande sätt serverade han de åttiotalet åhörarna såväl jazziga pärlor som jazziga anekdoter. Årets upplaga var den sextonde i ordningen!

I anslutning till evenemanget tackade dagens värd - Mats J Larsson - särskilt Musik i Syd's tekniker Göran Pettersson för ett - som alltid - gott samarbete under den gångna terminen.

 

Öppen föreläsning onsdagen den 22 april 2015:
"Vart går Ryssland under Putin?" 
f d utrikeskorrespondenten vid SVT Stig Fredriksson
 

Stig Fredriksson delgav åhörarna en synnerligen initierad och mångfacetterad bild av Rysslands nuvarande president Vladimir Putin.

Ca 225 personer lyssnade intressant när han t ex tecknade "bilden" av president Putin utifrån parametrarna: uppväxt - utbildning - 'yrkesliv'. Rysslands agerande i sitt närområde - Krim och Ukraina - berördes ävenså.

Som traditionen bjuder föregicks föreläsningen av musikunderhållning. Denna gång av Kristianstad Gitarrorkester.

Värd från ChriPU var ordföranden Eva Lundius.

Öppen föreläsning onsdagen den 25 mars 2015:

"Alla talar om vädret -
men vad händer med klimatet?"


professor  Markku Rummukainen


Dagens föredragshållare är professor i klimatologi vid Lunds universitet. Markku Rummukainen är flitigt anlitad som expert inom sitt område vilket föredraget på ett klart sätt visade. Föreläsningen åskådligjorde på ett tydligt sätt  vilka utmaningar som vi alla - oberoende var på jorden vi befinner oss - står inför samt vad vi kan bidra med för att bromsa upp klimatförsämringen - och i bästa fall - förbättra klimatet.

ChriPU har förmånen att ha möjligheten att inleda de öppna föreläsningarna med  musik som framförs av elever från C4-gymnasiet. Denna gång var det fyra elever - tvärflöjttisterna Malin Norberg och Angelike Pebesi samt pianisterna Elin Laike-Åhsberg och Lovisa Linde - som framförde såväl kända som mindre kända kompositioner till åhörarnas glädje och förnöjelse.

 

Öppen föreläsning onsdagen den 11 mars 2015
"Kristianstad Vattenrike - 10 år som biosfärområde
Catarina Wettemark - biosför koordinator

 

Eftermiddagen inleddes med att Hanna Billinger trollband publiken med sitt vackra harpspel. Därefter avtackades Caroline Isacson, som varit ChriPus kontaktperson hos Musik i Syd av ChriPus ordförande Eva Lundius.

Carina Wettemark, biosfärskoordinator för Kristianstad, höll ett inspirerande föredrag om Kristianstads Vattenrike. Föredraget handlade bland annat om hur olika aktiviteter har utvecklats inom ramen för vattenriket under de gångna åren.


 

Öppen föreläsning onsdagen den 25 februari 2015
"Måla utan lösningsmedel"
Sonja & Hans Albäck
 

Hans och Sonja Allbäck driver Albäck Linoljeprodukter AB utanför Ystad. Onsdagen den 25 februari 2015 besökte de ChriPU. År 1982 började Hans och Sonja Allbäck specialisera sig på utveckling av metoder, verktyg och material för restaurering, skonsam renovering och underhåll av fönster och dörrar från olika tidsepoker. Efter en något trög början är de nu 'renoverare av värdsklass'! Kunderna finns över hela världen. F n pågår omfattande arbeten med företagets kunnande och produkter i bl a Chateau de Versailles, Frankrike, Aakershus Fästning i Olso och Parlamentsbyggnaden i Ottawa, Canada. Hans och Sonja presenterade på ett synnerligen fängslande sätt sin 'livsgärning'.

Det har blivit en tradition att elever från Musikskolan inleder med en kort musikstund före våra föreläsningar! Denna gång stod 'Flute for fun' för uppskattad instrumentalmusik.

 

Öppen föreläsning onsdagen den 18 februari 2015
"Rådhus Skåne - interiören"
Arkitekt Greger Dahlström


I anslutning till årsmötet 2015 var det premiär för terminens öppna föreläsningar. Arkitekt Greger Dahlström vid Fojab's arkitektkontor i Malmö höll ett synnerligen uppskattad föreläsning kring interiören i Rådhus Skåne. Greger Dahlström tog oss med på en "resa" såväl inom som utom landets gränser med perspektiv hur äldre arkitektur och ideer möter det nya med öppenhet och transparens.

Chefsåklagare Pär Andersson med ChriPUs värd Peter Dahlbom och Göran Pettersson från Musik i Syd förbereder sitt anförande (ovan) medan Kevin Erlandsson från Musikskolan i Kristianstad under håller publiken och avslutar här med "Visa från Utanmyra" (ovan till höger).
18 Nov 2013.Publiken nedan njöt av både musik och det spännande anförandet.


Tekniske medhjälparen i Konserthuset, Göran Pettersson (till höger) avtackades speciellt för god support till ChriPU under höstterminen 2013.  

Rolf Gustavsson berättar till höger entusiasmerande om sin 25-åriga tjänstgöring i Bryssel och episoder i samband med alla hans möten med Europas statschefer. 

Publiken nedan lyssnar spänt på Rolf Gustavssons förklaringar av EUs interna politik såväl som EUs politiska förhållande gentemot omvärlden. 

Olivia Pylkönnen till vänster och Jonna Olofsson till höger underhöll publiken före föreläsningen med sång till piano- och gitarrackompanjemang. Nedan avslutningssången "Thank you for the music" av ABBA.

ChriPUs värd Eva Lundius avtackar Bodil Jönsson efter en humoristisk,  fängslande och berörande föreläsning om åldersförändringar, generationsskillnader och tid. 3 April 2013.

Publikrekordet blev ett faktum med nära 400 åhörare och byte av lokal från Lilla salen till Stora salen en nödvändighet.

Nordigårds Emma Olsson underhöll åhörarna före föredraget om kryddor med sång till ackompanjemang av Daniel Andersson. Båda elever vid C4 musikskola. Det blev bl a "That´s all right Mama" av Elvis Presley och "Time after time" av Eva Cassidy. 25 Mars 2013

 

ChriPUs värd Bengt Ferlenius kopplar av med Bo Lundgren före presentation och anförande. Till höger.

 

 

 

 

Efter anförandet blev det stor utväxling av handslag och kramar med gamla vänner och bekanta från Kristianstad. Nedan och nedan till höger.  

PEABs Arbetschef Stina Trimark berättade efter ChriPUs årsmöte om olika byggprojekt i Kristianstad och med fokus på Östra centrum. Här tillsammans med ChriPUs värd Lago Wikingsson 

Loa Falkman- och Lionstipendiaten Nordigårds Emma Olsson underhåller före en föreläsning oktober 2012.

Ewa-Gun Westford trollbinder publiken i oktober 2012 med sina erfarenheter som polisens informatör.

Pressombudsmannen Ola Sigvardsson talade om pressetik i oktober 2012. Samtalar här med ChriPUs värd Eva Lundius
ChriPUs värd Eva Lundius välkomnar före detta utlandskorrespondenten Rolf Gustavsson till Konserthusets stora sal.
4 Nov 2013.

Miriam Svensson underhöll publiken före föreläsningen med vackert spel på tvärflöjt. Ovan till vänster.

Pär Frankenius presenterar sig själv och företaget C4 Shopping från historisk utgångspunkt och förhoppningar om framtiden. Ovan.

Publiken till vänster uppgick till cirka 180 åhörare och visade en livlig debattanda om C4 Shopings etablerande.

7 Oktober 2013.
   

Pianisterna Darija Ivsinovic och Johanna Österlind från C4 Musikskola gav en mycket uppskattad musikstund före föreläsningen bl a med att spela fyrhändigt - medan.....

 

 Bodil Jönsson nedan förbereder sitt anförande.

 

 

 

Jeanette Hansson, inköpschef på Culinar i Fjälkinge, inleder sitt anförande om kryddor. Tv.

 

 

 

En "Masala-box" full med kryddor är en vanlig accessoar i Indien när man går på party.Nedan tv.

 

 

 

Nyfikenheten på olika kryddors användning och smaker gick inte att ta miste på. Nedan.

 

Till publikens uppskattning underhöll syskonparet Andrea och David Holmqvist publiken i avvaktan på Bo Lundgrens anförande.

 

Andrea är elev i grundskolan för 8:e året och studerar i en musikklass medan David  är förstaårselev på C4 musikskola.

 

Lovande förmågor!

 

11 Mars 2013.

 

Konserthusets Lilla sal var fullsatt till sísta plats vid Stina Trimarks anförande om bland annat den nya Galleria Boulevard.

Februari 2013. 

David Hallkvist - även han Lionstipendiat och elev vid C4 Musikskola - underhåller före en föreläsning i november 2012

Höstens publikrekord kom vid Ewa-Gun Westfords föreläsning i Konserthusets Lilla sal i oktober 2012.

Karin Eriksson, Mölle, tidigare Ugerups Gård, numera global kreaturshandlare, berättade  om export av kvigor till Mellanöstern och Asien i november 2012. Här tillsammans med ChriPUs värd Eva Lundius t h.