Nationell Samrådskonferens för Sveriges Senior/Pensionärsuniversitet, från Umeå i norr till Lund i söder, arrangerades i Kristianstad 23-25 augusti 2013 med totalt 55 delegater och med Christianstads Pensionärsuniversitet, ChriPU, som arrangör

ChriPUs ordförande Disa Lundgren öppnar konferensen på Quality Grand Hotel

Göran Wagermark från Kristianstads Kommun hälsar konferensdeltagarna välkomna till Kristianstad med bland annat information om stadens historia

Grupparbetena kom snabbt igång..........

Louise Kennedy redovisar till höger sin grupps arbete för en intresserad delegatförsamling ovan  

I kaffepauserna avnjöts det strålande sensommarvädret

I  Frimurarlogens festlokal är konferensens högtidsmiddag förstklassigt uppdukad

Ingrid Nilsson från Kristianstads Musikskola underhåller till höger gästerna under samlingen medan åhörarna ovan njuter av de mjuka tonerna

Middagen lät sig väl smakas medan..............

Konferensordföranden hälsar alla delegater välkomna till mingel före middagen

............flera andra elever från Musikskolan i Kristianstad underhöll

ChriPUs konferensansvarige Eva Lundius avtackas av konferensordföranden Disa Lundgren

Konferensen avslutades med ett studiebesök och en välsmakande brunch på Naturum i Vattenriket i Kristianstad innan hemfärden startade för alla konferensdelegaterna