Studiebesöket på Snårarp hösten 2018
Under en strålande höstdag, den 11 oktober 2018, med sol och svag vind fick vi vara med om ett mycket intressant och lärorikt studiebesök hos Stena Recycling AB vid anläggningen i Snårarp.

Anläggningschefen Patrik Göransson tog emot och guidade runt oss på anläggningen.

Anläggningen ägs av Stena Recycling med det kommunala Renhållarna och Returhuset som hyresgäster för Återvinningscentralen respektive för försäljning av återbruksprylar.
Den utan jämförelse volymmässigt största delen avfall omsättes av Stena Recycling. Med omsättes förestås här att det inkomna materialet sorteras i lämpliga fraktioner. Lämpliga för vidare nyttjande som till exempel järnskrot som råmaterial för nytt järn, plast för tillverkning av nya plastprodukter eller om kvalitén är sämre och svårskiljbar som energikälla vid förbränning. Pappersmakulatur för tillverkning av nytt papper och så vidare. Notabelt är att praktiskt taget allt tas tillvara för någon form av återanvändning.
I alla hörn av det 122 000 kvadratmeter (25 fotbollsplaner) stora området råder en febril aktivitet med stora maskiner som river och drar i det inkommande materialet som sorteras och sönderdelas till rätta fraktioner. Eftersom omsättningen är 
ca 90 000 ton per år är även transportverksamheten in och ut från området mycket omfattande. Vår ciceron, Patrik Göransson, säger stolt att inkommet material i snitt inte har längre uppehållstid på anläggningen än en vecka innan utleverans sker.


Studiebesöket på Balsgård hösten 2018
Vi fick en mycket fin genomgång av Kimmo Rumpunen.
Han berättade bl a om amerikanska blåbär, havtorn och inte minst om äpplen. Att det tar ca 25 år att få fram ett bra äpple. Det ska vara friskt syrligt med vitt fruktkött. Vara hållbart, kunna lagras och finnas i butik från augusti till maj/juni året efter. Vi fick också se den stora odligen med både åpplen och päron som ligger bakom byggnadern. Lite om E-plantor som är växter som är svenska och tål vårt klimat. 
En mycket givande förmiddag.

ChriPU besökte Wanås den 11 september 2017

Ett 25 tal medlemmar från föreningen besökte Wanås. Besöket inleddes med en mycket god lunch på den nya restaurangen,  vilken följdes av en presentation kring årets konst.
 
På Wanås möts konst, natur och historia. Sedan 1987 har utställningar med svensk och internationell samtidskonst med inriktning på platsspecifika installationer skapats. I skulpturparken finns idag mer än 50 permanenta verk av bland annat Ann Hamilton, Jenny Holzer, Yoko Ono och Ann-Sofi Sidén skapade för Wanås. 

Anläggningen Wanås består av ett medeltida slott, ett ekologiskt jordbruk, en naturskön skulpturpark och en konsthall. Konst visas även i stall- och magasinsbyggnader från 1700- och 1800-tal. 

Wanås Konst drivs av Stiftelsen Wanås Utställningar. En ideell stiftelse i Östra Göinge kommun, nära både Kristianstad och Hässleholm. Verksamheten grundades av Marika Wachtmeister 1987 med mottot "Konstnären har alltid rätt".  

Vädrets makter var nådiga mot oss då flertalet avslutade besöket med en promenad i den underbara parken. 

 

Studiebesök på Solbilspoolen i Kristianstad den 20 april 2015
Trettiotalet medlemmar deltog i studiebesöket på Solbilspolen i Kristianstad. Solbilspoolen invigdes samma dag som Kristianstads kommun fyllde 400 år 2014 och är belägen vid Tivoliparkens norra del. Gunnar Eriksson från C4 Energi informerade engagerat om verksamheten. Tillfälle gavs även för att provköra el-bilarna.

Studiebesök vid Råbelöfsbanan den 5 maj 2014

Johan Murray och Rickard Bruzelius

Studiebesöket vid Råbelösbanan ägde rum den 5 maj, och lockade cirka 50 deltagare. Johan Murray berättade om verksamheten vid Råbelöfs gods och Rickard Bruzelius förevisade sina samlingar av minnen från tävlingarna på Råbelöfsbanan. Banan hade sin storhetstid und 1950-talet. Flera av dåtidens mest kända förare deltog i tävlingarna, som till att börja med genomfördes som TT-lopp på motorcyckel. Senare förekom även biltävlingar.

Studiebesök vid Hälsoträdgården i Tivoliparken i september 2013

Besökarna, varmt klädda och rustade för eventuellt regn, lyssnade intresserat.......   

Rosenträdgården med dess omgivningar rönte särskilt intresse och var också personalens samlingsplats för morgongenomgång av dagens arbete 

Rosorna i sin andra blomning beundrades liksom ..........

Insekterna erbjuds härbärge i speciella insektsholkar......

Studiebesök vid Kristianstads Växtdepå i maj 2013

Här möter man en färgsprakande och varm miljö. Anordning som blandar vatten med gödning syns på bakre väggen. 

Här fylls blomkrukor med jord helt maskinellt.

Knut och hans anställda får årets behov av växter från stadsträdgårdsmästaren i december. Därefter gäller det för depån att ha växterna klara för utplacering i kommunen från tidig vår!

En mobil djungel att placeras någonstans i kommunen där tillfälligt behov uppstår.

Ett hav av taklökar i friodlingen.

Studiebesök vid P4 Kristianstad, Sveriges Radio i mars 2013

Kanalchefen Jenny Sandgren berättar om P 4 Kristianstads (f d Radio Kristianstad) utveckling sedan starten 1977. 

Nyhetsredaktionen med Tor Danielsson och Linda Evereus i intensivt arbete minuterna före nästa nyhetssändningen - ska de senaste detaljerna om den uppskjutna strejken hinnas med?

Studiebesök vid Allöverket okt 2012
Projektledaren för Hälsoträdgården, Jens Svensson, hälsar besökarna välkomna och berättar om visionerna för Hälsoträdgården. Bland annat kommer ett orangeri med möjlighet till fikastunder att byggas i närtid, och planteringarna mot Helge å kommer att utökas och förnyas.   

En stor rubrik.

........på Jens berättelser om hur verksamheten bedrivs i trädgården

..........Rosenflockeln i bildens bakgrund ovan och Höstfloxen i förgrunden

.......och så också fjärilarna i sina specialdesignade fjärilsholkar

 

 

 

 

 
 

 
Växtdepåns chef Knut Rönnerstål guidade runt med hjälp av Malin Söderlund t v och Anita Larsson

Kan dessa blommor passa min trädgård eller mina balkonglådor?

Intresset var på topp!

Anläggningen omfattas av 1400 kvm i drivhus, därutöver tre plasthus med nästan lika stor yta och ett antal tunnlands friodling.  

Här funderas på de egna odlingarna. Kan jag få nya idéer och uppslag för förnyelse??

Ordning och reda även i plasthusen!

30 år gamla Lindar får tillfällig växtplats i avvaktan på att planteras ut på någon Boulevard i Kristianstad.

P 4 Kristianstad Sveriges Radios hjärta i radiosändningarna - studion varifrån huvuddelen av programmen sänds.

Jodå, allt kommer med, Linda är i etern och rapporterar rykande färska nyheter om bl a byggstrejken.