Avslutning i populär studiecirkel
En av de mest populära studiecirklarna våren 2016 har varit "Vi lär oss hantera smartphones och surfplattor". Tillsammans med elever från IB-programmet (International Baccalaureate) på Söderportgymnasiet har tolv ChriPU-medlemmar under fem tillfällen haft tillgång till en personlig lärare för 'undervisning'.

Terminsavslutning med ChriPU's cirkelledare
Höstterminen 2015  avslutades tisdagen den 1 december med avtackning av höstens cirkelledare vid en sammankomst i Kulturkvarterets Lilla sal. Glädjande hade en i det närmaste fulltalig skara cirkelledare möjlighet att närvara. Under gemytliga former bjöds såväl på en välsmakande buffé från Kulturkvarterets Bistro som magnefik underhållning med julprägel av Mare Balticum.
 

Mare Balticum

ChriPU's cirkelledare låter sig väl smaka från den utsökta buffén.

Viveka Fjelkner - mångårig uppskattad cirkelledare i engelska - avtackas av vice ordföranden Sonja Holmberg och ordföranden Eva Lundius.

Styrelsens tack till ordföranden Eva Lundius för den gångna terminen framfördes av vice ordföranden Sonja Holmberg och studieplanerare Inger Sandsten.

Terminsavslutning med ChriPU's cirkelledare 
Vårterminen 2015 avslutades måndagen den 1 juni med avtackning av vårens cirkelledare vid en lunch på Vånga 77.1 i Villands Vånga. Femton av tjugo cirkelledare hade möjlighet att närvara. Under gemytliga former och i sköna omgivningar framförde styrelsen medlemmarnas tack till de närvarande cirkelledarna för väl förrättat värv.
 

Avslutning med höstens cirkelledare 2014
på Kulturkvarteret Lilla salen.

Dessa fyra duktiga och begåvade elever från Christian IV:s gymnasium, Signe Swensén, Kristian Mellbom, Oskar Ekenroth och Emile Miller, underhöll före samkvämet.

Café Bistro på Kulturkvarteret undfägnade deltagarna!

Jan-Åke Carlsson avtackas av kvällens tomte (Kassören) assisterad av ChriPU's ordförande

ChriPU's vice ordförande Jan Seebass framför styrelsekollegornas tack för 2014 till ordföranden Eva Lundius

ChriPU's kontaktperson mot Folkuniversitetet Yrsa Andersson  i samspråk med ChriPU's ordförande.

Avslutning med vårens cirkelledare 2014 på Cehlins Vingård i Torsebro

Bengt Berner avtackas som cirkelledare av ChriPU's ordförande Eva Lundius

Louise Kennedy och Björn Merker avtackas som cirkelledare av ChriPU's ordförande Eva Lundius
Caj Björk avtackas med en flaska rosévin producerat 'på plats'.

Vinrankor i Cehlins Vingård, Torsebro,  2 juni 2014

Cirkelledarna m fl samlade i ChriPUs nya lokaler för förberedelser av höstens verksamhet 2012


 

Sprechen Sie Deutch? Det gör man här i tyska språkcirkeln under ledning av Moira Uggla eller................

 

Kick Off i januari 2013 inför arbetet med vårens studiecirklar. 

Cirkelledare i trevligt samspråk efter inmundigande av en god lunch!
 

Cirkelledare i vingården!

Caj Björk berättar medryckande om vinets hemligheter!
 

Vingårdens sköna omgivning vid Helge å!

Våravslutning den 3 juni 2013 på Näsby Gård med nya cirkelledare, de som fortsätter och de som slutar och blev avtackade.  

 

...........do you speak English som här i engelska språkcirkeln under ledning av Viveca Fjelkner?