Senioruniversitetets
ÖPPNA FÖRELÄSNINGAR

Vi har många intressanta föreläsningar under planering. Detta kräver lång framförhållning och
i rådande läge är det svårt att besluta om vad som ligger ett halvt år fram i tiden. Vi har därför valt att inte publicera tider och teman för höstens föreläsningar med två undantag.
I stället kommer vi att informera om dessa via internet, på hemsidan, samt informera i samband med övriga ak- tiviteter i god tid före föreläsningarna. Vi hoppas att detta accepteras av våra medlemmar under denna period.

Du behöver inte vara medlem för att åhöra de öppna föreläsningar som föreningen arrangerar. Det krävs ej heller någon föranmälan - det är bara att droppa in!

Föreläsningarna äger rum i skilda lokaler. I ingressen till respektive föreläsning framgår vilken lokal som gäller.

Våra
öppna föreläsningar finner du i listan till vänster där du också kan läsa mer om innehål
F
öreläsningens pris anges under respektive föreläsning.
betalning antingen kontant - ej betalkort motsvarande - eller med Swish vid entrén.


Föreläsningarna börjar oftast 14.00 och  inleds som regel med en musikstund kl 13.30!

Klicka här för bildreportage från några av våra tidigare föreläsningar.

Klockspelet Lilla Torg

 

 Idé och detaljutform-ning av stadskulturchef Sune Friström och ingenjör Ingemar Hertzman.