01 Kallelse till ordinarie årsmöte för medlemmar
Torsdagen den 13 februari kl. 13.30.
Vi börjar med ett kåseri av Hans Tornerhjelm, sjömilitär från
Karlskrona och HM Konungens adjutant.
Sverige har varit en monarki i över 1000 år, dvs. så länge
det har funnits något Sverige, samtidigt som Carl XVI Gustaf
intar rekordet av att vara rikets längst regerande monark –
alla tider.
Adjutant Hans Tornerhjelm berättar om vad det innebär
att vara en av kungens närmaste medarbetare, ett kåseri om
timade händelser om och kring uppdragets genomförande.
Eftermiddagskaffe. Anmäl på blanketten på mittuppslaget.
Anmälan gäller för planeringen av eftermiddagskaffet så att
förtäringen räcker.
Därefter traditionella årsmötesförhandlingar för medlemmar.
Tid: 13.30 – 15.30
Plats: Östermalmskyrkan.
Ansvarig: Jan Seebass, 0708-23 71 18, janseebass@gmail.com.