INSTÄLLD!
02 Svenskt eller finskt – historien om Åland
sedan 1800. Ålandsfördraget fyller 100 år.
Onsdag 17 mars kl 19.00, program i Hässleholm.
Professor Ingemar Ottosson.
Blå Salongen, Kulturhuset, Hässleholm.
Inträde 80 kr. Samverkan med Föreningen Norden.
Kontaktperson: Jan Seebass, 0708-237118.
Anmälan på formulär (mittuppslaget) eller hemsidan.