Onsdagen den 13 mars kl. 14.00.

4 Hur har det gått för Skåne 2018.

Ida Karlsson, samhällsanalytiker på Region Skåne, redogör för utvecklingen i Skåne och lämnar prognoser för den vidare utvecklingen.
Lokal:  Regionmuseets hörsal.
Entré:  50 kr.
Värd:  Jan Seebass, 0708-23 71 18, janseebass@gmail.com