Från Goethe och Schiller till Hitler och Himmler
Onsdagen den 26 februari kl 14.00
Historikern Per-Åke Karlsson försöker ge en bild av de stämningar,
filosofier och personer som skapade förutsättningarna
för de katastrofer som ödelade Europa under 1900-talet.
Lokal: Regionmuseets hörsal kl 14.00. Musik från 13.30.
Entré: 50 kr.
Värd: Eva Borg Brufors, 0720-49 50 32,
eva.borg50@gmail.com.