Hur talade man i Skåne på 1100-talet?

Onsdagen den 16 oktober kl.19.00.
Denna föreläsning är i Hässleholm.
Hur talade man i Skåne på 1100-talet? Hade vi förstått biskop Absalon?
Docent Bo Anders Wendt, Hässleholm.

Hur mycket finns kvar av språket idag?
Loka:                  Hässleholms Kulturhus, Vita salongen,
Entré:                 80 kr.
Ett arrangemang av Föreningen Norden.
Kontakt: Jan Seebass, 0708-23 71 18, janseebass@gmail.com.