Sent bestämd föreläsning
om klimatet!

 

Torsdagen den 6 februari kl 12- 13.
I samarbete med Högskolan Kristianstad
erbjuder ChriPu en föreläsning med professor
Markku Rummukainen. Markku är professor vid
Lunds Universitet och klimatrådgivare vid FN-organet
IPCC.
Tid: Lunchföredrag kl 12 - 13
Plats: Högskolans aula, hus 7
ChriPu:s kontakt: Jan Seebass 0708-237118