ABK, AB Kristianstadsbyggen berättar och informerar
Onsdagen den 18 september kl. 14.00. Musik från 13.30.
ABK, AB Kristianstadsbyggen är en mycket stor aktör i Kristianstad
inom området bostäder och lokaler
Bolagets VD Henrik Strand berättar och informerar om bolagets verksamhet, företagsfilosofi, historik, pågående och planerade projekt.
Lokal:                 Regionmuseets  hörsal
Entré:                 50 kr.
Värd:                  Åke Swärd, 0706-85 68 70, ake@sward.dk.