Minusränta, inflation och sparande

Onsdagen den 22 april, kl. 14.00
Minusränta är ett begrepp som vi har svårt att förhålla oss
till. Nationalekonomen fil.dr Joakim Ekstrand från Högskolan
klarar ut sambandet minusränta, inflation och sparande i en fallande krona. Tidigare helt oförenliga företeelser
Lokal: Regionmuseets hörsal kl 14.00, musik 13.30.
Entré: 50 kr.
Kontaktperson: Jan Seebass, 0708-237118.