När Östdanmark blev svenskt

Onsdagen den 9 oktober kl. 14.00. Musik från 13.30.
Östdanmark, dvs. Skåne, Blekinge och Halland, har en lång historia
som en del av det danska riket. Stridigheter om herraväldet har i gången tid varit många och våldsamma. Inte minst har vår region varit berörd och utsatt.
Historikern Marcus Bernhardsson föreläser om de stridigheter och händelser som fick till följd att Danmarks östra del övergick till att bli Sveriges södra del.
Lokal:                 Regionmuseets  hörsal
Entré:                 50 kr.
Värd:                  Åke Swärd, 0706-85 68 70, åke@sward.dk.