Onsdag den 14 november kl. 14.00
 
Samhällsutveckling och höghastighetståg.

 
Frågan är högaktuell och hur påverkar detta Skåne och Kristianstad. Stina Nilsson, infrastrukturstrateg, Region Skåne.
 
Lokal:               Regionmuseets hörsal.
 
Entré:               50 kr.
 
Värd:                Jan Seebass, 0708-23 71 18.