Kalendarium vårterminen 2021
 

Söndag 17 januari Sista dag för anmälan om deltagande
Vecka 5 Studiecirklar startar
Onsdag 17 februari Årsmöte
Onsdag 17 mars Svenskt eller finskt – historien om Åland
Onsdag 14 april Vad får vi för pengarna vi lägger på sjukvård?
Onsdag 14 april Författare från Åland
Onsdag 5 maj Vårresa, Ronneby
Onsdag 12 maj Stadsvandring i Gustaf Hellströms spår
Onsdag 26 maj Studieresa/utfärd, Österlenkyrkor