21 Släktforskning (endast för nybörjare)
Vi lär oss släktforskningens grunder med dator. Viss datorvana krävs. Max 10 deltagare. Tid:  Torsdagar kl. 09.30-12.00, varje vecka.
Pris:  800 kr inkl. kurslitteratur och tillgång till kyrkböckerna på     Internet på kursen och hemma.
Start:  14 februari 2019.
Ledare:  Mats J Larsson, 0703-72 75 01, matsjlarsson@outlook.com.

22 Släktforskning – Mats frågelåda
Vi diskuterar frågor som lämnats i förväg och löser släktforskningsproblem. Företräde för dem som deltagit i frågelådan tidigare. Max. 6 deltagare i varje grupp.
Grupp 1 tre timmar måndagar 09.30-12.00 datum 4/2, 4/3 och 1/4.
Grupp 2 tre timmar måndagar 09.30-12.00 datum 18/2, 18/3 och 15/4
Ledare:  Mats J Larsson, 0703-72 75 01, matsjlarsson@outlook.com.

23 Politik - Världspolitiska frågor
Målsättningen är att öka våra kunskaper om olika länder och världsdelar, deras historia, kultur, politiska system, ekonomi, sociala förhållanden och religionens inverkan. Vi vill också öka vår förmåga att kritiskt granska medierapportering och få bättre balans i våra värderingar. Vi inriktar oss framförallt på länder och områden där politisk turbulens förekommer.
Tid:  Tisdagar kl. 10.00, jämna veckor.
Start:  5 februari 2019.
Ledare:  Kent Kristoffersson 0738-08 87 04.

24 Politik - Aktuellt inom EU
Tonvikt läggs på ekonomi och utrikespolitik.
Tid:  Onsdagar kl. 13.30, jämna veckor.
Start:  6 februari 2019.
Ledare:  Jan-Åke Carlsson 0733-02 66 62.

25 Säkerhets- och försvarspolitik i en ny tid  
Under kalla kriget hade Sverige relativt sett en av världens i förhållande till folkmängden starkaste och mest krigsavhållande försvarsmakter och kunde därför hålla en egen säkerhetspolitisk linje. Många lever kvar i den uppfattningen. Men säkerhetsläget idag är helt annorlunda och oförutsägbart, samtidigt som försvaret är nästan avrustat.
Tid:  Torsdagar kl. 13.30, udda veckor.
Start:  14 februari 2019.
Ledare:  Lennart Arvidsson, 0700-91 77 27.

26 Demokrati
Är demokratin som styrelseform i fara? På senare tid har denna fråga varit mycket aktuell i massmedia. Vi studerar människan som samhällsbyggare och de styrsystem och regler som garanterar samhällets fortbestånd. Vi kommer in på olika politiska ideologier. Cirkeln avser framförallt nutida samhällssystem.
Tid:  Torsdagar kl. 13.30 udda veckor.
Start:  14 februari 2019.
Ledare:  Torsten Jeppsson, 0706-60 39 37.

27 Ort- och gatunamn och deras historia Nyhet!
Varför heter orten/gatan som den gör? Vi söker svaren och historierna bakom. En cirkel för dem som vill veta mer om bakgrunden till namnen. Cirkeln blir vad vi gör den till. Tid:  Fredagar kl. 10.00, jämna veckor.
Start:  8 februari 2019.
Ledare:  Folke Svantesson, 076-825 85 11, folke.svantesson@telia.com.

28 Filmcirkel
Vi ser och diskuterar kvalitetsfilmer från hela världen.
Tid:  Tisdagar kl.13.00, udda veckor.
Start:  12 februari 2019.
Ledare:  Birgitta Sivesand, 0739-46 22 09.

29 Teater
Vi diskuterar, gör teaterbesök samt samtalar kring dessa.
Tid:  Fredagar kl. 10.00, udda veckor.
Start:  15 februari 2019.
Ledare:  Gull-Britt Strömbom, 0730-97 04 88.

30 Henrika, Helena och Henrietta  Nyhet!
Vi utgår från tre kvinnor, som på olika sätt verkade i kulturlivet i Kristianstad under 1800-talets första hälft. Vi fördjupar oss också i levnadsvillkoren i staden vid denna tid. Tid:  Tisdagar kl. 13.00, ojämna veckor.
Start:  12 februari 2019.
Ledare:  Lena- Pia Carlström Hagman, 0733-428768.

31 Musikhistoria
Vi gör nedslag i den klassiska musikhistorien, lyssnar, njuter och lär!
Tid:  Torsdagar kl. 13.30, jämna veckor.
Start:  7 februari 2019.
Ledare:  Jan Seebass, 0708-23 71 18.

46 Musikhistoria
Vi gör nedslag i den klassiska musikhistorien, lyssnar, njuter och lär!
Tid: Torsdagar kl 10.00, jämna veckor.
Start: 7 februari 2019
Ledare: Agneta Norbäck Bohlers, 0736-32 86 15

32 Litteraturkunskap
Vi läser nya böcker och klassiker, svenska och utländska, böcker med olika teman och böcker från olika världsdelar. Vi diskuterar författare och ger och får tips från varandra, tar böcker från egen bokhylla eller lånar på biblioteket.
Tid:  Tisdagar kl. 13.30, jämna veckor.
Start:  5 februari 2019.
Ledare:  Barbro Linder 0703-35 13 54.

33 Litterära seminarier
Vi jämför kvinnliga och manliga författare från olika sekler och ser på språkets utveckling.
Tid:  Torsdagar kl. 13.00, jämna veckor.
Start:  7 februari 2019.
Ledare:  Nils-Eric Sandberg, 044-21 26 70.

34 Hur skriver du människa? Nyhet!
Du som vill utveckla konsten att skriva för hand. Olika exempel på detta: att göra monogram, gratulationskort, julkort, bli god vän med kulspetspennan att leka med bokstavsformer och att skriva med olika verktyg.
Tid:  Måndagar kl. 13.30, ojämn vecka.
Start:  11 februari 2019.
Ledare:  Lars-Erik Gavelman, 044-123692, 0706- 851329.

35 Språk - Danska för svenskar
Vi läser, samtalar och lär oss lite om dansk realia. Vi studerar skillnader mellan danska och svenska språkfällor.
Tid:  Tisdagar kl. 13.30, jämna veckor.
Start:  5 februari 2019.
Ledare:  Ulla Damsholt, 044-12 20 36, 0706-78 31 43.

36 Språk - Engelsk konversation
Vi läser litterära texter och samtalar om dessa. Cirkeln vänder sig till dem som under trivsamma former vill använda det engelska språket.
Tid:  Onsdagar kl. 10.00, jämna veckor.
Start:  6 februari 2019.
Ledare:  Sonja Holmberg, 0730-39 35 38.

37 Språk - Engelsk konversation i Åhus
Vi läser litterära texter och samtalar om dessa. Cirkeln vänder sig till dem som under trivsamma former vill använda det engelska språket.
Tid:  Tisdagar kl.10.00, jämna veckor.
Start:  5 februari 2019.
Ledare:  Lisbeth Larsson, 044-24 37 70, 0728-76 78 40.

38 Språk – Tyska
Fräscha upp dina kunskaper i tyska. Vi läser aktuella texter och samtalar under trevliga former i en mindre grupp.
Tid:  Tisdagar kl. 10.00, jämna veckor.
Start:  5 februari 2019.
Ledare:  Moira Uggla, 0733-30 66 84.

39 Språk – Tyska
Fräscha upp dina kunskaper i tyska. Vi läser aktuella texter och samtalar under trevliga former i en mindre grupp.
Tid:  Tisdagar kl. 10.00, udda veckor.
Start:  12 februari 2019.
Ledare:  Moira Uggla, 0733-30 66 84.

40 Språk – Franska
Vi läser en fransk bok, hjälps åt med översättningar, uttal och grammatik, samtalar och trivs. Max 12 deltagare.
Tid:  Torsdagar kl. 09.30, jämna veckor.
Start:  7 februari 2019.
Ledare:  Inger Callmer, 0708-28 81 63.

41 Språk – Latin
Läsning av texter från den romerska antiken och dess historia, mytologi, kultur mm. Du behöver elementära kunskaper i latin och intresse för epoken.
Tid:  Torsdagar kl. 13.30, udda veckor.
Start:  14 februari 2019.
Ledare:  Gun Lindahl 044-31 09 24.

42 Språk - Grekiska låneord
Klassiskt språk i modern tid. Cirkeln baseras på Ebbe Vilborgs bok Rena Grekiskan. Tid:  Torsdagar kl. 13.30, jämna veckor.
Start:  7 februari 2019.
Ledare:  Gun Lindahl 044-31 09 24.

43 Vårens fåglar i Kristianstadstrakten
Vi besöker olika biotoper, sjöstrand, havsstrand, äng, skog och hed. Start: Introduktionsträff 7 mars kl.10.00 i Folkuniversitetets lokaler
Övriga träffar och tider bestäms vid introduktionsträffen.
Ledare:  Nils Waldemarsson 0706-52 63 11.

44 Vårens växter
Några naturvandringar i Kristianstadstrakten när naturen är som vackrast. Max 25 deltagare. Naturvandringen ordnas vid tre tillfällen.
Start:  Torsdagar kl. 09.30 med start 23 maj vid Naturums parkeringsplats.
Ledare:  Kjell-Arne Olsson, 073-745 49 94

45 Estland klassisk svenskbyggd
Vi väljer ut ett eller några ämnesområde med svensk – estnisk anknytning, t. ex inom historia, geografi, politik, idrott eller kultur för närmare studium. I cirkeln ingår även den öppna föreläsningen om Estland med samma namn som cirkeln.
Tid:  Måndagar kl. 13.30, jämna veckor.
Start:  4 februari 2019.
Ledare:  Anna Forss, 0705-21 80 74, estlandsverige@outlook.com 
Roland Gustavsson, 0767-68 81 19, estlandsverige@outlook.com.


Anmäl dig här     


 

.