08 Släktforskning (endast för nybörjare)
Vi lär oss släktforskningens grunder med dator.
Viss datorvana krävs. Max 10 deltagare.
Tid: Onsdagar kl. 13.30–16.00 varje vecka, åtta träffar.
Pris: 700 kronor inkl. kurslitteratur och tillgång till kyrkoböckerna på
internet under kursen och hemma. Ni använder egen bärbar dator under kursen.
Start: 12 februari 2020.
Ledare: Mats J Larsson,
0703-72 75 01,
matsjlarsson@outlook.com
 
09 Släktforskning – Mats frågelåda
Vi diskuterar frågor som lämnats i förväg och löser släktforskningsproblem.
Företräde för dem som deltagit i frågelådan
tidigare.
Max 6 deltagare i varje grupp.
Grupp 1 tre timmar måndagar 09.30–12.00 datum 3/2, 16/3,
27/4.
Grupp 2 tre timmar måndagar 09.30–12.00 datum 24/2, 6/4,
18/5.
Ledare: Mats J Larsson, 0703-72 75 01,
matsjlarsson@outlook.com
 
10 Politik – Världspolitiska frågor
Målsättningen är att öka våra kunskaper om olika länder och
världsdelar, deras historia, kultur, politiska system, ekonomi,
sociala förhållanden och religioners inverkan. Vi vill också öka
vår förmåga att kritiskt granska medierapportering och få
bättre balans i våra värderingar. Vi inriktar oss framförallt på
länder och områden där politisk turbulens förekommer.
Tid: Tisdagar kl. 10.00, jämna veckor.
Start: 4 februari 2020.
Ledare: Kent Kristoffersson, 0738-08 87 04,
kentk.sf@gmail.com

11 Politik – Aktuellt inom EU
Tonvikt läggs på ekonomi och utrikespolitik.
Tid: Onsdagar kl. 13.30, jämna veckor.
Start: 5 februari 2020.
Ledare: Jan-Åke Carlsson, 0733-02 66 62,
janake.carlsson40@gmail.com
 
12 Säkerhets- och försvarspolitik i en ny tid
Under kalla kriget hade Sverige relativt sett en av världens i
förhållande till folkmängden starkaste och mest krigsavhållande
försvarsmakter och kunde därför hålla en egen säkerhetspolitisk
linje.
Många lever kvar i den uppfattningen. Men säkerhetsläget
idag är helt annorlunda och oförutsägbart, samtidigt som
försvaret är nästan avrustat.
Tid: Torsdagar kl. 13.30, udda veckor.
Start: 13 februari 2020.
Ledare: Lennart Arvidsson, 0700-91 77 27,
lennart_arvidsson@tele2.se
 
13 Demokrati
Är demokratin som styrelseform i fara?
På senare år har denna fråga varit mycket aktuell i massmedia.
Vi studerar människan som samhällsbyggare och de styrsystem
och regler som garanterar samhällets fortbestånd. Vi kommer
in på olika politiska ideologier. Cirkeln avser framförallt nutida
samhällssystem.
Tid: Torsdagar kl. 13.30, udda veckor.
Start: 13 februari 2020.
Ledare: Torsten Jeppsson, 0706-60 39 37, torsten.jeppsson@
gmail.com
 
14 Nedslag i Skånes historia från 1025 till 1813
Vi behandlar Slaget vid Helge Å, Slaget vid Foteviken,
Skånemarknaden, Slaget vid Bunketofta, Bornholms vederlagsgods,
Revolutionen i Kristianstad och Bondeupproret i
Klågerup.
Tid: Onsdagar kl. 10.00, jämna veckor
Start: 5 februari 2010
Ledare: Per-Olof Forslund, 0733-76 48 87
pol.forslund@gmail.com
 
15 Ort- och gatunamn och deras historia
Varför heter orten/gatan som den gör? Vi söker svaren och
historierna bakom. En cirkel för dem som vill veta mer om
bakgrunden till namnen. Cirkeln blir vad vi gör den till.
Max 15 deltagare.
Tid: Fredagar kl. 10.00, jämna veckor.
Start: 7 februari 2020.
Ledare: Folke Svantesson, 076-825 85 11,
folke.svantesson@telia.com
 
16 Filmcirkel
Vi ser och diskuterar kvalitetsfilmer från hela världen.
Max 18 deltagare.
Tid: Tisdagar kl. 13.30, udda veckor.
Start: 11 februari 2020.
Ledare: Janos Padar, 0728-88 22 75, janos.padar@icloud.com
 
17 Teater
Vi diskuterar, gör teaterbesök samt samtalar kring dessa.
Tid: Fredagar kl. 10.00, udda veckor.
Start: 14 februari 2020.
Ledare: Gull-Britt Strömbom, 0730-97 04 88
 
18 Musikhistoria
Vi gör nedslag i den klassiska musikhistorien, lyssnar, njuter
och lär!
Tid: Torsdagar kl. 13.30, jämna veckor.
Start: 6 februari 2020.
Ledare: Bertil Larsson, 0725-87 10 02,
larssonbertil43@gmail.com
 
19 Litteraturkunskap
Vi läser nya böcker och klassiker, svenska och utländska, böcker
med olika teman och böcker från olika världsdelar. Vi diskuterar
författare och ger och får tips från varandra, tar böcker från
egen bokhylla eller lånar på bibliotek.
Tid: Tisdagar, kl. 13.30, jämna veckor.
Start: 4 februari 2020.
Ledare: Britt-Marie Dahlman, 0709-36 00 14,
dahlman.brittmarie@gmail.com
 
20 Litterära seminarier
Vi jämför kvinnliga och manliga författare från olika sekler
och ser på språkets utveckling.
Tid: Torsdagar kl. 13.00, jämna veckor.
Start: 6 februari 2020.
Ledare: Nils-Eric Sandberg, 044-21 26 70, n_e_sandberg@
hotmail.com
 
21 Hur skriver du, människa?
För dig som vill utveckla konsten att skriva för hand.
Olika exempel på detta: att göra monogram, gratulationskort,
julkort, bli god vän med kulspetspennan, att leka med bokstavsformer och att
skriva med olika verktyg. Höstens deltagare har företräde. Övrigaplatser kan fyllas av nya deltagare, upp till totalt 12 personer. Viss materielkostnad tillkommer.
Tid: Måndagar kl. 13.30, udda veckor.
Start: 10 februari 2020.
Ledare: Lars-Erik Gavelman,
044-12 36 92, 0706-85 13 29,
gavelman@hotmail.se
 
22 Språk, Tyska
Fräscha upp dina kunskaper i tyska. Vi läser aktuella texter
och samtalar under trevliga former i mindre grupp.
Tid: Tisdagar kl. 10.00, udda veckor.
Start: 11 februari 2020.
Ledare: Moira Uggla, 0733-30 66 84,
moira.b.uggla@gmail.com
 
23 Språk, Tyska
Fräscha upp dina kunskaper i tyska. Vi läser aktuella texter
och samtalar under trevliga former i mindre grupp.
Tid: Tisdagar kl. 10.00, jämna veckor.
Start: 4 februari 2020.
Ledare: Moira Uggla, 0733-30 66 84,
moira.b.uggla@gmail.com
 
24 Språk, Danska för svenskar
Vi läser, samtalar och lär oss lite om dansk realia.
Vi studerar skillnaden mellan danska och svenska, språkfällor.
Tid: Tisdagar kl. 13.30, jämna veckor.
Start: 4 februari 2020.
Ledare: Ulla Damsholt, 044-12 20 36, 0706-78 31 43,
ulla.damsholt@hotmail.com
 
25 Språk, Engelsk konversation
Vi läser en bok och samtalar om den.
Cirkeln vänder sig till dig som under trivsamma former vill
använda det engelska språket.
Tid: Onsdagar kl. 10.00, udda veckor.
Start: 12 februari 2020.
Ledare: Sonja Holmberg, 0730-39 35 38,
rh.holmberg@gmail.com
 
26 Språk, Engelsk konversation i Åhus
Vi läser litterära texter och samtalar om dessa.
Cirkeln vänder sig till dig som under trivsamma former vill
använda det engelska språket.
Tid: Tisdagar kl. 10.00, jämna veckor.
Start: 4 februari 2020.
Ledare: Lisbeth Larsson, 044-24 37 70, 0728-76 78 40,
gladavjord@hotmail.com
 
27 Språk, Franska
Vi läser franska noveller, hjälps åt med översättningar, uttal
och grammatik. Vi samtalar även kring aktuella tidningsartiklar.
Max 12 deltagare.
Tid: Torsdagar kl. 10.00, jämna veckor.
Start: 6 februari 2020.
Ledare: Inger Callmer, 0708-28 81 63,
inger.callmer49@gmail.com
 
28 Språk, Latin
Läsning av texter från den romerska antiken och dess
historia, mytologi, kultur mm. Du behöver elementära
kunskaper i latin och intresse för epoken.
Tid: Torsdagar kl. 13.30, udda veckor.
Start: 13 februari 2020.
Ledare: Gun Lindahl, 044-31 09 24, 0760-75 96 85,
gun.m.lindahl@gmail.com
 
29 Språk, Grekiska låneord
Klassiskt språk i modern tid. Cirkeln baseras på Ebbe Vilborgs
bok Rena Grekiskan.
Tid: Torsdagar kl. 13.30, jämna veckor.
Start: 6 februari 2020.
Ledare: Gun Lindahl, 044-31 09 24, 0760-75 96 85,
gun.m.lindahl@gmail.com
 
30 Kristen tro utifrån Bibeln
Vi samtalar och letar efter trovärdiga svar på våra livsfrågor.
Tid: Onsdagar kl. 13.30, udda veckor.
Start: 12 februari 2020.
Ledare: Alve Svensson, 0703-75 76 44,
alvesvensson@gmail.com
 
31 Vårens fåglar i Kristianstadstrakten
Vi besöker olika biotoper, sjöstrand, havsstrand, äng, skog
och hed.
Start: 5 mars 2020 kl. 10.00, introduktionsträff i
Folkuniversitetets lokaler. Övriga träffar och tider bestäms
vid introduktionsträffen.
Ledare: Nils Waldemarsson, 0706-52 63 11,
nils.waldemarsson@tele2.se
 
32 Växternas namn
Varför heter växten som den gör? Vi söker svaren och
historierna bakom växternas namn, både på svenska och
latin. Vi studerar vilda och ”tama” växter, ogräs, träd och
buskar, läkeväxter och trädgårdsblommor. Vi inleder med en
fältstudie i staden. Max 12 deltagare.
Tid: Tisdag kl.10.00, udda veckor.
Start: 11 februari 2020.
Ledare: Karin Bergendal, 0738-00 36 67,
k.bergendal@gmail.com
 
33 Vårens växter
Några naturvandringar i Kristianstadstrakten när naturen är
som vackrast. Max 25 deltagare. Naturvandringen ordnas vid
tre tillfällen.
Torsdagar kl. 09.30
Start: 14 maj vid Naturums parkeringsplats.
Ledare: Kjell-Arne Olsson, 073-745 49 94,
kjell-arne.olsson@tele2.se
 
34 Vill du veta mer om smycken? Nyhet!
Vi ökar kunskapen kring dina egna smycken, köpta som
ärvda. Ser också på smycken ur ett historiskt perspektiv.
Hur ser jag skillnad på olika sorters pärlor, ädelstenar eller
metaller? Hur sköter jag bäst mina smycken ?
Tid: Tisdagar kl. 10.00 jämna veckor
Start: 4 februari 2020.
Ledare: Maj-Britt Nilsson, 044-120404, 0708-237538.
 
35 Jag kan inte laga mat! Nyhet!
För dig, man, som nästan aldrig har stått vid spisen. Nu har
du chansen att hos Tina i Gualöv, tillsammans med enbart
män, få lära dig grunderna i praktisk matlagning. Ni lagar
lunchmaten och äter den sedan tillsammans. Allt under Tinas
ledning. Max 12 deltagare
Tid: Måndagar 10.00-13.00, udda veckor, 4 tillfällen.
Datum: 10/2, 9/3, 23/3, 6/4 eller 20/4.
Pris: 1000:- samt råvarukostnad (beroende på vad ni lagar)
Lokal: Tinas kök i Gualöv, Sigrids väg 13 (samåkning anbefalles).
Start: 10 februari 2020.
Ledare: Tina Nilsson, 0702-257616,
kockahostina@gmail.com
 
36 Papperskul! Nyhet!
Papper har genom historien använts till både nytta och nöje.
I denna cirkel får du lära dig att använda olika tekniker för att
göra askar, korgar och olika slags kort, t.ex. gratulationskort.
Medtag stor och liten sax, penna, sudd, linjal (30 cm) och ett
kollegieblock. Max 6 deltagare
Tid: Måndagar kl. 13.30 jämna veckor.
Start: 3 februari 2020.
Ledare: Ann-Christine Nilsson, 0702-227715,
s.peter.nilsson@gmail.com.
 


Anmäl dig här     


 

.