Våra  studiecirklar  startar  om  tillräckligt  många  medlemmar
anmäler  sig.  Deltagarantalet  i  studiecirklarna  är  begränsat
till  20,  inklusive  ledare,  om  inte  annat  anges.  Normalt  omfat-
tar  alla  cirklar  6  x  3  lektionstimmar.
Vi  kontaktar  alla  som  anmält  sig  innan  studiecirkeln
börjar.
Det  går  att  anmäla  sig  efter  den  18  augusti  2019,  som
är  sista  anmälningsdag,  om  det  finns  plats  kvar  i  studie-
cirklarna.
Cirkelavgift,  normalt  150:-,  betalas  till  bankgiro  872-7489,
så  snart  du  fått  besked  att  du  antagits,  dock  senast  vid  andra
cirkeltillfället.  Ange  namn  och  cirkelnummer  när  du  betalar.
Frågor  om  studiecirklarna  kan  ställas  till  respektive
cirkelledare.  Telefonnummer  till  cirkelledarna  finns  under
respektive  studiecirkel.


07  Släktforskning  (endast  för  nybörjare)
 
Vi  lär  oss  släktforskningens  grunder  med  dator.  Viss  datorvana  krävs.
Max  10  deltagare.
Tid:                      Onsdagar  kl.  13.30–16.00  varje  vecka,  åtta  träffar.
Pris:                    500  kronor  inkl.  kurslitteratur  och  tillgång  till  kyrkoböckerna
på  Internet  under  kursen  och  hemma.
Ni  använder  egen  bärbar  dator  under  kursen.
Start:                  18  september  2019.
Ledare:  Mats  J  Larsson,  0703-72  75  01,  matsjlarsson@outlook.com.
 
 
08  Släktforskning  –  Mats  frågelåda
 
Vi  diskuterar  frågor  som  lämnats  i  förväg  och  löser  släktforsknings-
problem.  Företräde  för  dem  som  deltagit  i  frågelådan  tidigare.
Max  6  deltagare  i  varje  grupp.
Grupp  1  tre  timmar  måndagar  09.30–12.00  datum  16/9,  14/10,
11/11.
Grupp  2  tre  timmar  måndagar  09.30–12.00  datum  30/9,  28/10,
25/11.
Ledare:  Mats  J  Larsson,  0703-72  75  01,  matsjlarsson@outlook.com.
 
 
09  Politik  –  Världspolitiska  frågor
 
Målsättningen  är  att  öka  våra  kunskaper  om  olika  länder  och  världs-
delar,  deras  historia,  kultur,  politiska  system,  ekonomi,  sociala
förhållanden  och  religioners  inverkan.  Vi  vill  också  öka  vår  förmåga  att
kritiskt  granska  medierapportering  och  få  bättre  balans  i  våra  värdering-
ar.  Vi  inriktar  oss  framförallt  på  länder  och  områden  där  politisk  turbu-
lens  förekommer.
Tid:                      Tisdagar  kl.  10.00,  jämna  veckor.
Start:                  17  september  2019.
Ledare:  Kent  Kristoffersson,  0738-08  87  04,  kentk.sf@gmail.com.
 
 
10  Politik  –  Aktuellt  inom  EU
 
Tonvikt  läggs  på  ekonomi  och  utrikespolitik.
Tid:                      Onsdagar  kl.  13.30,  jämna  veckor.
Start:                  18  september  2019.
Ledare:  Jan-Åke  Carlsson, 0733-02  66  62, janake.carlsson40@gmail.com.
 
 
11  Säkerhets-  och  försvarspolitik  i  en  ny  tid
 
Under  kalla  kriget  hade  Sverige  relativt  sett  en  av  världens  i
förhållande  till  folkmängden  starkaste  och  mest  krigsavhållande  för-
svarsmakter  och  kunde  därför  hålla  en  egen  säkerhetspolitisk  linje.
Många  lever  kvar  i  den  uppfattningen.  Men  säkerhetsläget  idag  är  helt
annorlunda  och  oförutsägbart,  samtidigt  som  försvaret  är  nästan
avrustat.
Tid:                      Torsdagar  kl.  13.30,  udda  veckor.
Start:                  12  september  2019.
Ledare:  Lennart  Arvidsson,  0700-91  77  27,  lennart_arvidsson@tele2.se
 
 
12  Demokrati
 
Är  demokratin  som  styrelseform  i  fara?
På  senare  år  har  denna  fråga  varit  mycket  aktuell  i  massmedia.  Vi
studerar  människan  som  samhällsbyggare  och  de  styrsystem  och  regler
som  garanterar  samhällets  fortbestånd.  Vi  kommer  in  på  olika  politiska
ideologier.  Cirkeln  avser  framförallt  nutida  samhällssystem.
Tid:                      Torsdagar  kl.  13.30,  udda  veckor.
Start:                  12  september  2019.
Ledare:  Torsten  Jeppsson,  0706-60  39  37,  torsten.jeppsson@gmail.com.
 
 
13  Versaillesfördraget,  mellankrigstiden  och det  andra  världskriget Nyhet!
 
I  höst  är  det  80  år  sedan  det  andra  världskriget  bröt  ut.
Vi  startar  med  Versaillesfördraget  efter  det  första  världskriget,  går  vidare
mot  mellankrigstiden  och  hamnar  så  småningom  i  det  andra  världskriget.
Tid:                      Onsdagar  kl.10.00,  jämna  veckor.
Start:                  18  september  2019.
Ledare:  Per-Olof  Forslund,  0733-76  48  84,  pol.forslund@gmail.com.
 
 
14  Ort-  och  gatunamn  och  deras  historia
 
Varför  heter  orten/gatan  som  den  gör?
Vi  söker  svaren  och  historierna  bakom.  En  cirkel  för  dem  som  vill  veta
mer  om  bakgrunden  till  namnen.  Cirkeln  blir  vad  vi  gör  den  till.
Max  15  deltagare.
Tid:                      Fredagar  kl.  10.00,  jämna  veckor.
Start:                  20  september  2019.
Ledare:  Folke  Svantesson,  076-825  85  11,
folke.svantesson@telia.com.
 
 
15  Medeltida  kyrkor Nyhet!
 
I  Kristianstadstrakten  och  i  övriga  Skåne  finns  ett  stort  antal  medel-
tida  kyrkor.  De  utgör  ett  kulturarv  ur  såväl  arkitektoniska,  konst-
historiska  som  religiösa  perspektiv  Vi  väljer  ut  några,  studerar  dem
och  besöker  dem.
Första  tillfället  träffas  vi  i  ChriPu:s  lokaler  för  planering  och  genomgång.
Vid  övriga  tillfällen  besöks  två  kyrkor.  Kursdeltagarna  svarar  själva  för
transporten  till  och  från  kyrkan.
Tid:                      Tisdagar  kl.13.30,  udda  veckor.
Start:                  10  september  2019.
Ledare:  Ann  Renbjer,  044-21  30  77,  ann.renbjer@telia.com.
 
 
16  Filmcirkel
 
Vi  ser  och  diskuterar  kvalitetsfilmer  från  hela  världen.
Max  18  deltagare.
Tid:                      Torsdagar  kl.  10.00,  udda  veckor.
Start:                  12  september  2019.
Ledare:  Birgitta  Sivesand,  0739-46  22  09,  birgittasivesand@yahoo.se.
 
 
17  Teater
 
Vi  diskuterar,  gör  teaterbesök  samt  samtalar  kring  dessa.
Tid:                      Fredagar  kl.  10.00,  udda  veckor.
Start:                  13  september  2019.
Ledare:  Gull-Britt  Strömbom, 0730-97  04  88, gullbrittstrombom@msn.com.
 
 
18  Musikhistoria
 
Vi  gör  nedslag  i  den  klassiska  musikhistorien,  lyssnar,  njuter  och  lär!
Tid:  Torsdagar  kl.  13.30,  jämna  veckor.
Start:  19  september  2019.
Ledare:  Bertil  Larsson,  0725-87  10  02,  larssonbertil43@gmail.com.
 
 
19  Musikhistoria
 
Vi  gör  nedslag  i  den  klassiska  musikhistorien,  lyssnar,  njuter  och  lär!
Tid:                      Torsdagar,  kl.  10.00,  jämna  veckor.
Start:                  19  september  2019.
Ledare:  Gerty  Andersson,  0705-12  41  63,  gerty.andersson38@gmail.
com,  och  Anita  Bergengren,  0708-73  86  03,  anitabgren@gmail.com.
 
 
20  Litteraturkunskap
 
Vi  läser  nya  böcker  och  klassiker,  svenska  och  utländska,  böcker  med  olika
teman  och  böcker  från  olika  världsdelar.  Vi  diskuterar  författare  och  ger  och
får  tips  från  varandra,  tar  böcker  från  egen  bokhylla  eller  lånar  på  bibliotek.
Tid:                      Tisdagar,  kl.  13.30,  jämna  veckor.
Start:                  17  september,  2019.
Ledare:  Britt-Marie  Dahlman,  0709-36  00  14,
dahlman.brittmarie@gmail.com.
 
 
21  Litterära  seminarier
 
Vi  jämför  kvinnliga  och  manliga  författare  från  olika  sekler  och  ser  på
språkets  utveckling.
Tid:                      Torsdagar  kl.  13.00,  jämna  veckor.
Start:                  19  september  2019.
Ledare:  Nils-Eric  Sandberg,  044-21  26  70,  n_e_sandberg@hotmail.com.
 
 
22  Hur  skriver  du  människa?
 
För  dig  som  vill  utveckla  konsten  att  skriva  för  hand.
Olika  exempel  på  detta:  att  göra  monogram,  gratulationskort,  julkort,
bli  god  vän  med  kulspetspennan,  att  leka  med  bokstavsformer  och  att
skriva  med  olika  verktyg.
Vårens  deltagare  har  företräde.  Övriga  platser  kan  fyllas  av  nya
deltagare,  upp  till  totalt  10  personer.
Viss  materielkostnad  tillkommer.
Tid:                      Måndagar  kl.  13.30,  udda  veckor.
Start:                  9  september  2019.
Ledare:  Lars-Erik  Gavelman,  044-12  36  92,  0706-85  13  29, gavelman@hotmail.se.
 
 
23  Språk,  Tyska
 
Fräscha  upp  dina  kunskaper  i  tyska.  Vi  läser  aktuella  texter  och
samtalar  under  trevliga  former  i  mindre  grupp.
Tid:                      Tisdagar  kl.  10.00,  udda  veckor.
Start:                  10  september  2019.
Ledare:  Moira  Uggla,  0733-30  66  84,  moira.b.uggla@gmail.com.
 
 
24  Språk,  Tyska
 
Fräscha  upp  dina  kunskaper  i  tyska.  Vi  läser  aktuella  texter  och
samtalar  under  trevliga  former  i  mindre  grupp.
Tid:                      Tisdagar  kl.  10.00,  jämna  veckor.
Start:                  17  september  2019.
Ledare:  Moira  Uggla,  0733-30  66  84,  moira.b.uggla@gmail.com.
 
 
25  Språk,  Danska  för  svenskar
 
Vi  läser,  samtalar  och  lär  oss  lite  om  dansk  realia.
Vi  studerar  skillnaden  mellan  danska  och  svenska,  språkfällor.
Tid:                      Tisdagar  kl.  13.30,  jämna  veckor.
Start:                  17  september  2019.
Ledare:  Ulla  Damsholt,  044-12  20  36,  0706-78  31  43,
ulla.damsholt@hotmail.com.
 
 
26  Språk,  Engelsk  konversation
 
Vi  läser  en  bok  och  samtalar  om  den.  Cirkeln  vänder  sig  till  dig
som  under  trivsamma  former  vill  använda  det  engelska  språket.
Tid:                      Onsdagar  kl.  10.00,  jämna  veckor.
Start:                  18  september,  2019.
Ledare:  Sonja  Holmberg,  0730-39  35  38,  rh.holmberg@gmail.com.
 
 
27  Språk,  Engelsk  konversation  i  Åhus
 
Vi  läser  litterära  texter  och  samtalar  om  dessa.  Cirkeln  vänder  sig  till
dig  som  under  trivsamma  former  vill  använda  det  engelska  språket.
Tid:                      Tisdagar  kl.  10.00,  jämna  veckor.
Start:                  17  september  2019.
Ledare:  Lisbeth  Larsson,  044-24  37  70,  0728-76  78  40,
gladavjord@hotmail.com.
 
 
28  Språk,  Franska
 
Vi  läser  franska  noveller,  hjälps  åt  med  översättningar,  uttal  och
grammatik.  Vi  samtalar  även  kring  aktuella  tidningsartiklar.
Max  12  deltagare.
Tid:                      Torsdagar  kl.  10.00,  jämna  veckor.
Start:                  19  september  2019.
Ledare:  Inger  Callmer,  0708-28  81  63,  inger.callmer49@gmail.com.
 
 
29  Språk,  Latin
 
Läsning  av  texter  från  den  romerska  antiken  och  dess  historia,
mytologi,  kultur  mm.  Du  behöver  elementära  kunskaper  i  latin  och
intresse  för  epoken.
Tid:                      Torsdagar  kl.  13.30,  udda  veckor.
Start:                  12  september  2019.
Ledare:  Gun  Lindahl,  044-31  09  24,  0760-75  96  85,
gun.m.lindahl@gmail.com.
 
 
30  Språk,  Grekiska  låneord
 
Klassiskt  språk  i  modern  tid.  Cirkeln  baseras  på  Ebbe  Vilborgs  bok
Rena  Grekiskan.
Tid:                      Torsdagar  kl.  13.30,  jämna  veckor.
Start:                  19  september  2019.
Ledare:  Gun  Lindahl,  044-31  09  24,  0760-75  96  85,
gun.m.lindahl@gmail.com.
 
 
31  Kristen  tro  utifrån  Bibeln Nyhet
 
Vi  samtalar  och  letar  efter  trovärdiga  svar  på  våra  livsfrågor.
Tid:                      Onsdagar  kl.  13.30,  udda  veckor.
Start:                  11  september  2019.
Ledare:  Alve  Svensson,  0703-75  76  81,  alvesvensson@gmail.com.
 
 
32  Höstens  fåglar  i  Kristianstadstrakten
 
Vi  besöker  olika  biotoper,  sjöstrand,  havsstrand,  äng,  skog  och  hed.
Start:                  29  augusti  kl.  10.00  introduktionsträff  i  Folkuniversitetets
lokaler.  Övriga  träffar  och  tider  bestäms  vid  introduktions-
träffen.
Ledare:  Nils  Waldemarsson,  0706-52  63  11,
nils.waldemarsson@tele2.se.
 
 
33  Växternas  namn Nyhet
 
Varför  heter  växten  som  den  gör?  Vi  söker  svaren  och  historierna
bakom  växternas  namn,  både  på  svenska  och  latin.  Vi  studerar  vilda
och  ”tama”  växter,  ogräs,  träd  och  buskar,  läkeväxter  och  trädgårds-
blommor.  Vi  inleder  med  en  fältstudie  i  staden.  Max  12  deltagare.
Tid:                      Tisdag  kl.10.00,  udda  veckor.
Start:                  10  september,  2019.
Ledare:  Karin  Bergendal,  0738-00  36  67,  k.bergendal@gmail.com.
 
 
34  Vi  lär  oss  hantera  smartphones  och  surfplattor
 
Tillsammans  med  elever  på  Söderportgymnasiet  lär  vi  oss  hantera
smartphones  och  surfplattor,  så  att  vi  kan  använda  oss  av  dessa  i  vår
kommunikation  med  omvärlden.  Det  förutsätter  att  du  har  tillgång  till
en  smartphone  eller  surfplatta  (iPhone,  iPad,  Samsung  etc.).  Max  12
deltagare.
Tid:                      Onsdagar  18/9,  25/9,  2/10,  9/10,  16/10.
Plats:                  Söderportgymnasiet,  våning  2  sal  200.
Ledare:  Nils  Nilsson,  0708-70  92  61,
nils.nilsson@utb.kristianstad.se.


Anmäl dig här     


 

.