Våra studiecirklar startar om tillräckligt många medlemmar anmäler sig. Deltagarantalet i studiecirklarna är begränsat till 20, inklusive ledare, om inte annat anges. Normalt omfattar alla cirklar 6 x 3 lektionstimmar.
Vi kontaktar alla som anmält sig innan studiecirkeln börjar.
Det går att anmäla sig efter den 23 augusti 2020, som är sista anmälningsdag, om det finns plats kvar i studiecirklarna.
Cirkelavgift, för höstterminen 100:-, betalas till bankgiro 872-7489, så snart du fått besked att du antagits, dock senast vid andra cirkeltillfället. Ange namn och cir- kelnummer när du betalar. Extra kostnad för materiel kan förekomma i vissa cirklar.
Frågor om studiecirklarna kan ställas till respektive cirkelledare. Telefonnummer till cirkelledarna finns under respektive studiecirkel.
 
 9 Släktforskning (endast för nybörjare)
Vi lär oss släktforskningens grunder med dator. Viss datorvana krävs. Max 10 deltagare.
Tid:      Onsdagar kl. 13.30–16.00 varje vecka, åtta träffar. Pris: 700 kronor inkl. kurslitteratur och tillgång till kyrkoböckerna på internet under kursen och hemma.
Ni använder egen bärbar dator under kursen.
Start:    7 oktober 2020.
Ledare: Mats J Larsson, 0703-72 75 01, matsjlarsson@outlook.com.
 
 
10 Släktforskning – Mats frågelåda
Vi diskuterar frågor som lämnats i förväg och löser släktforskningsproblem. Företräde för dem som deltagit i frågelådan tidigare.
Max 6 deltagare i varje grupp. Grupp 1 tre timmar måndagar 09.30-12.00 datum 14/9, 26/10, 7/12
Grupp 2 tre timmar måndagar 09.30-12.00 datum 5/10, 16/11, 14/12 Ledare: Mats J Larsson, 0703-72 75 01, matsjlarsson@outlook.com.
 
11 Politik – Världspolitiska frågor
Målsättningen är att öka våra kunskaper om olika länder och världsdelar, deras historia, kultur, politiska system, ekonomi, sociala förhållanden och religioners inverkan. Vi vill också öka vår förmåga att kritiskt granska medierapportering och få bättre balans i våra värderingar. Vi inriktar oss framförallt på länder och områden där politisk turbulens förekommer.
Tid:      Tisdagar kl. 10.00, jämna veckor. Start: 15 september 2020.
Ledare: Kent Kristoffersson, 0738-08 87 04, kentk.sf@gmail.com.
 
12  Politik – Aktuellt inom EU
Tonvikt läggs på ekonomi och utrikespolitik.
Tid: Onsdagar kl. 13.30, jämna veckor.
Start:    16 september 2020.
Ledare: Jan-Åke Carlsson, 0733-02 66 62, janake.carlsson40@gmail.com.
 
13  Säkerhets- och försvarspolitik i en ny tid
Under kalla kriget hade Sverige relativt sett en av världens i förhållande till folkmängden starkaste och mest krigsavhållande försvarsmakter och kunde därför hålla en egen säker- hetspolitisk linje.
Många lever kvar i den uppfattningen. Men säkerhetsläget idag är helt annorlunda och oförutsägbart, samtidigt som försvaret är nästan avrustat.
Tid:      Torsdagar kl. 13.30, udda veckor. Start: 10 september 2020.
Ledare: Lennart Arvidsson, 0700-91 77 27, lennart_arvidsson@tele2.se
 
14  Demokrati
Är demokratin som styrelseform i fara?
På senare år har denna fråga varit mycket aktuell i massmedia. Vi studerar människan som samhällsbyggare och de styrsystem och regler som garanterar samhällets fortbestånd. Vi kommer in på olika politiska ideologier. Cirkeln avser framför allt nutida samhällssystem.
Tid:      Torsdagar kl. 13.30, udda veckor. Start: 10 september 2020.
Ledare: Torsten Jeppsson, 0706-60 39 37, torsten.jeppsson@ gmail.com.
 
15  Ort- och gatunamn och deras historia
Varför heter orten/gatan som den gör? Vi söker svaren och historierna bakom. En cirkel för dem som vill veta mer om bakgrunden till namnen. Cirkeln blir vad vi gör den till.
Max 15 deltagare.
Tid:      Fredagar kl. 10.00, jämna veckor. Start: 18 september 2020.
Ledare: Folke Svantesson, 076-825 85 11, folke.svantesson@telia.com.
 
16  Filmcirkel
Vi ser och diskuterar kvalitetsfilmer från hela världen. Max 18 deltagare.
Tid:      Tisdagar kl. 13.30, udda veckor. Start: 8 september 2020.
Ledare: Janos Padar, 0728-88 22 75, janos.padar@icloud.com.
 
17  Teater
Vi diskuterar, gör teaterbesök samt samtalar kring dessa.
Tid: Fredagar kl. 10.00, udda veckor.
Start: 11 september 2020.
Ledare: Gull-Britt Strömbom, 0730-97 04 88, gullbrittstrombom@msn.com

 
18   Musikhistoria
Vi gör nedslag i den klassiska musikhistorien, lyssnar, njuter och lär!
Tid: Torsdagar kl. 13.30, jämna veckor. Start: 17 september 2020.
Ledare: Cirkeldeltagarna
 
19   Litteraturkunskap
Vi läser nya böcker och klassiker, svenska och utländska, böcker med olika teman och böcker från olika världsdelar. Vi diskuterar författare och ger och får tips från varandra, tar böcker från egen bokhylla eller lånar på bibliotek.
Tid:      Tisdagar, kl. 13.00, jämna veckor. Start: 15 september 2020.
Ledare: Britt-Marie Dahlman, 0709-36 00 14, dahlman.brittmarie@gmail.com.
 
20    Litterära seminarier, fortsättningscirkel
Vi jämför kvinnliga och manliga författare från olika sekler och ser på språkets utveckling.
Tid: Torsdagar kl. 13.00, jämna veckor. Start: 17 september 2020.
Ledare: Nils-Eric Sandberg, 044-21 26 70, n_e_sandberg@hotmail.com.
 
21  Litterära seminarier, nybörjarcirkel, Nyhet
Vi jämför kvinnliga och manliga författare från olika sekler och ser på språkets utveckling.
Tid: fredagar kl. 13.00, jämna veckor Start: 18 september 2020
Ledare: Nils-Eric Sandberg, 044-212670, n_e_sandberg@hotmail.com
 
22   Allmän konsthistoria – på ett personligt vis, Nyhet
Vad är konst?
Vi lotsas genom konsthistorien, från civilisationernas upp- komst fram till vår samtida konst. Bilder, symboler, arkitek- tur, religioners betydelse och mycket mer.
Tid: Måndagar kl. 13.30, jämna veckor. Start:14 september 2020
Ledare: Lars-Erik Gavelman, 044-12 36 92, 0706-85 13 29, gavelman@hotmail.se.
 
23   Språk, Tyska
Fräscha upp dina kunskaper i tyska. Vi läser aktuella texter och samtalar under trevliga former i mindre grupp.
Tid:      Tisdagar kl. 13.30, jämna veckor. Start:  15 september 2020.
Ledare: Moira Uggla, 0733-30 66 84, moira.b.uggla@gmail.com.

24   Språk, Tyska
Fräscha upp dina kunskaper i tyska. Vi läser aktuella texter och samtalar under trevliga former i mindre grupp.
Tid: Tisdagar kl. 13.30, udda veckor. Start: 8 september 2020.
Ledare: Moira Uggla, 0733-30 66 84, moira.b.uggla@gmail.com.
 
25   Språk, Danska för svenskar
Vi läser, samtalar och gör nedslag i dansk kultur och samhälle, samt studerar språkfällor.
Tid: Tisdagar kl. 13.30, jämna veckor. Start:  15 september 2020.
Ledare: Ulla Damsholt, 044-12 20 36, 0706-78 31 43, ulla.damsholt@hotmail.com.
 
26   Språk, Engelsk konversation
Vi läser en bok och samtalar om den.
Cirkeln vänder sig till dig som under trivsamma former vill använda det engelska språket.
Tid:      Onsdagar kl. 10.00, udda veckor. Start: 9 september 2020.
Ledare: Bodil Carle Smedley, 0738-48 82 05 bodilcarle@hotmail.com
 
27   Språk, Engelsk konversation i Åhus
Vi läser litterära texter och samtalar om dessa.
Cirkeln vänder sig till dig som under trivsamma former vill använda det engelska språket.
Tid: Tisdagar kl. 10.00, jämna veckor. Start: 15 september 2020.
Ledare: Lisbeth Larsson, 044-24 37 70, 0728-76 78 40, gladavjord@hotmail.com.
 
28    Språk, Franska
Vi läser franska noveller, hjälps åt med översättningar, uttal och grammatik. Vi samtalar även kring aktuella tidnings- artiklar. Max 12 deltagare.
Tid: Torsdagar kl. 10.00, jämna veckor. Start: 17 september 2020.
Ledare: Inger Callmer, 0708-28 81 63, inger.callmer49@gmail.com.
 
29    Språk, Latin

Läsning av texter från den romerska antiken och dess historia, mytologi, kultur mm. Du behöver elementära kunskaper i latin och intresse för epoken.
Tid: Torsdagar kl. 13.30, udda veckor. Start: 10 september 2020.
Ledare: Gun Lindahl, 044-31 09 24, 0760-75 96 85, gun.m.lindahl@gmail.com.
 
30    Språk, Grekiska låneord
Klassiskt språk i modern tid. Cirkeln baseras på Ebbe Vilborgs bok Rena Grekiskan.
Tid: Torsdagar kl. 13.30, jämna veckor. Start: 17 september 2020.
Ledare: Gun Lindahl, 044-31 09 24, 0760-75 96 85, gun.m.lindahl@gmail.com.
 
31  Finska för finlandsvänner, Nyhet
Vi lär oss lite vardagsfinska i tal och skrift. Vi samtalar och läser om vårt gemensamma arv, om Finland och Sverige då och nu.
Tid: Torsdagar kl. 10.00, udda veckor.
Start: 10 september 2020
Ledare: Sakari Häkkinen, 0709-49 06 42, sakari.hakkinen44@gmail.com

32   Kristen tro utifrån Bibeln
Vi samtalar och letar efter trovärdiga svar på våra livsfrågor.
Tid: Onsdagar kl. 13.30, udda veckor.
Start: 9 september 2020.
Ledare: Alve Svensson, 0703-75 76 81, alvesvensson@gmail.com.
 

33   Kyrkorum i tid och rum, Nyhet
”Vi utgår från några medeltida kyrkor och besöker sedan några från senare århundraden för att se hur olika konststilar och samhällen påverkar och påverkats av det medeltida kyrkorummet”.
Första tillfället träffas vi i Senioruniversitetets lokaler för genomgång och planering. Övriga tillfällen besöker vi kyrkor i Kristianstadstrakten.
Deltagarna svarar själva för transporter till och från kyrkorna.
Tid: Tisdagar kl. 13.30, udda veckor.
Start: 8 september 2010
Ledare: Ann Renbjer, 044-21 30 77, ann.renbjer@telia.com
 
34    Höstens fåglar i Kristianstadstrakten
Vi besöker olika biotoper, sjöstrand, havsstrand, äng, skog och hed.
Start: Torsdagen 27 augusti kl. 10.00, introduktionsträff i Folkuniversitetets lokaler.
Övriga träffar utomhus och tider bestäms vid introduktionsträffen.
Ledare: Nils Waldemarsson, 0706-52 63 11, nils.waldemarsson@tele2.se.
 
35   Växternas namn
Man kan studera växter på olika sätt. Detta är en inomhuscirkel där vi tillsammans söker efter bakgrunden till de växt- namn som vi träffar på bland prydnadsväxter, på vilda blom- mor i naturen och på träden som omger oss. Vi intresserar oss både för de svenska och latinska namnen. Resultatet blir ofta en inblick i vår kulturhistoria eller om forna tiders lärde män. På träffarna har vi stor hjälp av internet. Om du har en mobil av typen smartphone eller en surfplatta, så ta med den. Böcker är också användbara: ta med din gamla flora, om du har en! Max 12 deltagare.
Tid: Tisdag kl.10.00, udda veckor. Start:8 september 2020.
Ledare: Karin Bergendal, 0738-00 36 67, k.bergendal@gmail.com.
 
36   Fritt broderi, Nyhet
Denna cirkel inleds med en föreläsning av Gunvor Wäreborn om textilprofessorn Elsa Agélii, som för 27 år sedan startade en folkrörelse, Täcklebo Broderiakademi.
Se under föreläsningar!
Vi handleds i cirkeln i att locka fram vår egen kreativitet i ett fritt broderi!
Tid: fredagar 13.30 udda veckor Start: 11 september 2020
Ledare: Gunvor Wäreborn, 0701-483905.
 
37   Vill du veta mer om smycken?
Vi ökar kunskapen kring dina egna smycken, köpta som ärvda. Ser också på smycken ur ett historiskt perspektiv. Hur ser jag skillnad på olika sorters pärlor, ädelstenar eller metaller? Hur sköter jag bäst mina smycken ?
Tid: Tisdagar kl. 10.00 jämna veckor Start: 15 september 2020.
Ledare: Maj-Britt Nilsson, 044-120404, 0708-237538.

38   Jag kan inte laga mat! (Avslutning på vårens cirkel)
Vi som fick avbryta vårens cirkel fortsätter med de två sista träffarna den 7 och 21 september.
Tid: Måndagar 10.00-14.00,  2 tillfällen. Endast för tidigare deltagare!
Datum: 7/9 och 21/9
Ledare: Tina Nilsson, 0702-257616, kockahostina@gmail.com
 
39    Jag kan inte laga mat!
(För nya eller gamla deltagare)
För dig, man, som nästan aldrig har stått vid spisen. Nu har du chansen att hos Tina i Gualöv, tillsammans med enbart män, få lära dig grunderna i praktisk matlagning. Ni lagar lunchmaten och äter den sedan tillsammans. Allt under Tinas ledning. Max 12 deltagare.
Tid: Måndagar 10.00-14.00, udda veckor, 4 tillfällen. Datum: 5/10, 19/10, 2/11 och 16/11
Pris: 1000:- plus råvarukostnad (beroende på vad ni lagar) Lokal: Tinas kök i Gualöv, Sigrids väg 13 (samåkning anbefalles).
Start: 5 oktober 2020.
Ledare: Tina Nilsson, 0702-257616, kockahostina@gmail.com
 
40    Papperskul!
Papper har genom historien använts  till både nytta och nöje. I denna cirkel får du lära dig att använda olika tekniker för att göra askar, korgar och olika slags kort, t.ex. gratulationskort. Medtag stor och liten sax, penna, sudd, linjal (30 cm) och ett kollegieblock. Max 6 deltagare
Tid: Måndagar kl. 13.30, jämna veckor. Start: 14 september 2020.
Ledare: Ann-Christine Nilsson, 0702-227715, s.peter.nilsson@gmail.com.

 
 
41  Vill du öka dina kunskaper i att hantera smartphone och/eller surfplatta ?
Tillsammans med elever på Söderportgymnasiet lär vi oss han- tera smartphones och surfplattor bättre för att underlätta vår kommunikation med omvärlden. Cirkeln bygger på individuell handledning. Det förutsätts att du har tillgång till en smartphone eller surfplatta. Eftersom handledningen är individuell är cirkeln öppen både för den som har vana eller ingen vana alls av dessa digitala hjälpmedel.
Välkomna!     Max 12 deltagare. Tid: onsdagar kl 15-17
Datum: 16/9, 23/9, 30/9, 7/10, 14/10
Plats:    Söderportgymnasiet, våning 3, sal H307 Ansvarig lärare: Nils Nilsson 0708-709261, nils.nilsson@utb.kristianstad.se

 
 

Anmäl dig här     


 

.