06 Vårresa, Ronneby
Vårens utfärd går till Ronneby onsdagen den 5 maj 2021.
Med tanke på den rådande pandemin och restriktionerna med
anledning av denna låter vi transporterna till och från besöksmålet
ske enskilt eller tillsammans med någon god vän efter egna
uppgörelser.
Även mellan de olika delmålen inom Ronneby kan det vara
fördelaktigt att ha tillgång till eget färdmedel.
Ronneby har rötter i medeltiden och har, trots bränder och
krigiska härjningar, bibehållit sin historiska karaktär i de centrala
delarna. Staden har utvecklats industriellt genom sin närhet till
kraft från fallen i Ronnebyån och i nyare tid kulturellt genom den
omfattande brunnsverksamheten.
Under utfärden guidas vi av en kunnig ciceron genom de äldsta
bevarade delarna i centrala staden .
Efter rundvandringen är det tid för lunch.
Efter lunchuppehållet får vi träffa Gripshunden, representerad
av bland annat en kopia av galjonsfiguren som en gång satt på
den danske kungen Hans flaggskepp, originalet finns i Karlskrona
hos Blekinge Museum. Gripshunden, skeppet bar detta namn,
fattade eld och sjönk 1495 utanför Ronneby. Kung Hans som regerade
i Danmark 1481 – 1513 var själv inte ombord vid olyckstillfället.
Före hemfärden styrker vi oss med eftermiddagskaffe.
Tid: Vi samlas kl. 10.00.
Plats: Rastplats Viggen vid E 22:s västra avfart mot Ronneby.
Deltagarantal: Max. 25 personer.
Värd: Åke Swärd, 0706-85 68 70, ake@sward.dk
Avgift: 450 kr, som efter besked om deltagande, sättes in på
Chripus bankgirokonto 872-7489.