07 Studieresa/utfärd, Österlenkyrkor
Onsdagen den 26 maj.
Vårens studieresa/utfärd ägnar vi åt tre stycken kyrkor på det fagra
Österlen.
Med tanke på den rådande pandemin och restriktionerna med
anledning av denna, låter vi transporterna till och från besöksmålet
ske enskilt eller tillsammans med någon god vän och då efter
egna uppgörelser.
Vår guide under resan är Ann Renbjer som valt och sovrat bland
det stora antal fina Österlenkyrkor, som väl var och en för sig skulle
kunna bli föremål för en egen utflykt.
Ann Renbjer inviger oss i de besökta kyrkornas historik, byggnadsstil,
inventarier, konstföremål m.m. Och ger oss, med sin stora,
allmänna kunskap, perspektiv och hjälp att placera in besöksmålen
i ett vidare sammanhang.
Vid läglig tidpunkt mitt på dagen gör vi ett uppehåll för lunch
och lite senare på eftermiddagen, före hemfärden, planerar vi för
eftermiddagskaffe.
Tid: Vi samlas kl. 09.00 för samordnad avfärd.
Plats: Naturrums parkeringsplats, Kristianstad.
Deltagarantal: Max. 25 personer.
Värd: Åke Swärd, 0706-85 68 70, ake@sward.dk
Avgift: 350 kr, som efter besked om