08 Malmö Live
Under 2020 fick vi avstå från båda de Mahlersymfonier vi planerade.
När vi sammanställer programmet i november vet vi varken
hur Malmö Lives program för våren ser ut eller om det är möjligt
för dem att ta emot någon publik. Om en Malmöresa blir möjlig
kommer vi att meddela på hemsidan.