2 Höstflykt till Ö Göinge kommun, ”Skånes gröna hjärta”
Onsdag 2:e september
Utflykt till Broby i nordöstra Skåne, en del av Skåne vi samarbetar med.
Resan görs i egna bilar med samåkning.
Samling på Naturums parkering kl 09.15.
10.00 står kaffe serverat i hembygdsparkens kaffestuga. Presentation av hembygdsparken och dess pågående utveckling i ett EU-finansierat projekt. Ordföranden i Skånes Hembygds- förbund docent Sven Jensén berättar om hembygdsrörelsens utveckling och framtid samt dess roll i det civila säkerhetsar- betet. Därefter besök i parken, dess stugor och arkiv.
12.00 lunch på Broby Gästgivaregård, ett gästgiveri med anor från 1600-talet i ny regi.
13.00 besök vid den aktuella utställningen på Kulturhuset. Därefter åker vi vidare till Emmislövs by och dess medeltida kyrka. Sven Jensén tar emot, berättar om kyrkan och presenterar den bok han och Ingela Fridh nyligen givit ut. Vi avslutar dagen med en kopp kaffe i kyrkstugans trädgård. Hemfärd enligt egna önskemål.
Pris 330 kr för föredrag, fika, lunch och inträde. Kostnad för lunch tillkommer. Skall vara inbetalt senast 25 augusti för att anmälan skall gälla. Högst 20 personer.
Ansvarig: Jan Seebass, 0708-237118

.