02 Musik i Syd
 
Onsdagen den 18 mars kl. 10.00.
Musik i Syd är en musikinstitution i Skåne och Kronoberg med de båda Regionerna som huvudmän. Musik i Syd verkar genom ett brett musikaliskt utbud lokalt för livskvalitet och mångfald.
Musik i Syd presenterar årligen 3000 konserter för mer än
300.000 besökare. Musik i Syd har sitt huvudkontor i Kristianstad och har ca 60 anställda, musiker och administratörer, varav huvuddelen med bas i Kulturkvarteret i Kristianstad. Och mycket mer.
Vid studiebesöket får vi en inblick i den mångfasetterade
verksamheten och måhända något litet musikaliskt smakprov.
Tid: kl. 10.00 – 11.30.
Plats: Kulturkvarteret Kristianstad, samling i foajén vid Bistron.
Deltagarantal: Max 25 personer.
Värd: Åke Swärd, 0706-85 68 70, ake@sward.dk.
Avgift: För ChriPu:s administration av aktiviteten tas en
anmälningsavgift ut. Avgiften, som är 50 kr, betalas till
ChriPu:s bankgiro 872-7489 efter det att besked om deltagande erhållits, dock senast
2020-03-02.