4   Malmberg
Onsdagen den 7 oktober kl. 10.00
Tyvärr fick vårt planerade studiebesök hos Malmberg i Yngsjö under våren ställas in på grund av den rådande Coronapandemin.
Vi återkommer här med samma program i ett nytt försök under höstterminen. Även denna gång finns det risk för att viruset inte gett sig, men vi hoppas att inga hinder skall ligga i vägen denna gång.
Malmberg i Yngsjö har 150-årig historia bakom sig vad gäller teknik för att hantera vatten och då framför allt rent vatten för konsumtion.
Malmberg projekterar och levererar anläggningar för dricksvatten, avloppsvatten, biogas, energiutvinning och med dessa sammanhängande teknikområden. För leveranserna sker en omfattande verkstadsproduktion på hemmaplan.
Vid studiebesöket får vi en genomgång av några aktuella Malmbergsprojekt och även ett besök i tillverkningsverkstaden.
Tid:      kl. 10.00 – 11.30.
Plats:    Malmbergs huvudkontor i Yngsjö. Adress: Gamla Byvägen 41, Yngsjö.
Deltagarantal: Max 25 personer.
Värd:   Åke Swärd, 0706-85 68 70, ake@sward.dk.
Avgift: Under höstterminen tas, som en kompensation för inställda evenemang under våren, inga avgifter ut för studiebesök.