04 Kristianstads kommuns tekniska förvaltning

Onsdagen den 25 mars kl. 10.00.
Kommunens tekniska förvaltning, f. d. C4 Teknik, ansvarar
för lejonparten av det tekniska inom det kommunala området.
I ansvaret ingår den kommunala vatten- och avloppsförsörjningen.
Studiebesöket inleds med en presentation av förvaltningens
verksamhet och omfattning. Därefter inriktar vi oss speciellt
på dricksvattenförsörjningen och får en genomgång av aktualiteter
och framtida planer. Verksamheten omfattar vattenförsörjning
till ca 20 000 kunder.
Tid: kl. 10.00 – 11.30.
Plats: Rådhus Skåne, samling i foajén, ingång V Storgatan 12.
Deltagarantal: Max 25 personer.
Värd: Åke Swärd, 0706-85 68 70, ake@sward.dk.
Avgift: För ChriPu:s administration av aktiviteten tas en
anmälningsavgift ut.
Avgiften, som är 50 kr, betalas till ChriPu:s bankgiro 872-
7489 efter det att besked om deltagande erhållits, dock senast
2020-03-03.