05 Malmberg
 

Onsdagen den 15 april kl. 10.00.
Malmberg i Yngsjö har 150 årig historia bakom sig vad gäller
teknik för att hantera vatten, framför allt rent vatten för konsumtion.
Malmberg projekterar och levererar anläggningar för dricksvatten, avloppsvatten, biogas, energiutvinning och med dessa faciliteter sammanhängande teknikområden. För leveranserna sker en omfattande verkstadsproduktion på hemmaplan.
Vid studiebesöket får vi en genomgång av några aktuella
Malmbergprojekt och även ett besök i tillverkningsverkstaden.
Tid: Tid: kl. 10.00 – 11.30.
Plats: Malmbergs huvudkontor i Yngsjö.
Adress: Gamla Byvägen 41, Yngsjö.
Deltagarantal: Max 25 personer.
Värd: Åke Swärd, 0706-85 68 70, ake@sward.dk.
Avgift: För ChriPu:s administration av aktiviteten tas en
anmälningsavgift ut.
Avgiften, som är 50 kr, betalas till ChriPu:s bankgiro
872-7489 efter det att besked om deltagande erhållits,
dock senast 2020-04-01.