6   Musik i Syd
Onsdagen den 21 oktober kl. 10.00.
Efter det att Coronapandemin satte käppar i hjulet för vårt planerade besök hos Musik i Syd under våren återkommer vi här med ett nytt försök.
Programmet för höstterminen är det samma som vårens. Även denna gång finns risk för att viruset inte gett sig, men vi hoppas att inga hinder skall ligga i vägen.
Musik i Syd är en musikinstitution i Skåne och Kronoberg med de båda Regionerna som huvudmän. Musik i Syd verkar genom ett brett musikaliskt utbud lokalt för livskvalitet och mångfald. Musik i Syd genomför årligen 3000 konserter för mer än 300 000 besökare. Och mycket mer. Musik i Syd har sitt huvudkontor i Kristianstad med ca 60 anställda, musiker och administratörer, varav huvuddelen med bas i Kulturkvarteret i Kristianstad.
Vid studiebesöket får vi en inblick i den mångfasetterade verksamheten och måhända något litet musikaliskt smakprov.
Tid:kl. 10.00 – 11.30.
Plats:    Kulturkvarteret Kristianstad, samling i foajén vid Bistron.
Deltagarantal: Max 25 personer.
Värd:   Åke Swärd, 0706-85 68 70, ake@sward.dk.

Avgift: Under höstterminen tas, som en kompensation för inställda evenemang under våren, inga avgifter ut för studiebesök.