7 Kristianstads kommuns tekniska förvaltning
Onsdagen den 11 november kl. 10.00
Coronapandemins verkningar innebar att vårens planerade studiebesök hos Kristianstads kommuns tekniska förvaltning under våren fick ställas in.
Vi återkommer här med samma program i ett nytt försök. Även denna gång finns det ju en risk för att viruset inte gett sig men vår förhoppning är att inga hinder skall ligga i vägen.
Kommunens tekniska förvaltning, f.d. C4 Teknik, ansvarar för lejonparten av det tekniska inom det kommunala området. I ansvaret ingår den kommunala vattenförsörjningen och avloppshanteringen.
Studiebesöket inleds med en presentation av förvaltningens verksamhet och omfattning.
Därefter inriktar vi oss speciellt på dricksvattenförsörjningen och får en genomgång av aktualiteter och framtida planer. Verksamheten omfattar vattenförsörjning till ca 20 000 kunder.
Tid:      kl. 10.00 – 11.30.
Plats:    Rådhus Skåne, samling i foajén, ingång V Storgatan 12.
Deltagarantal: Max 25 personer.
Värd:   Åke Swärd, 0706-85 68 70, ake@sward.dk.
Avgift: Under höstterminen tas, som en kompensation för inställda evenemang under våren, inga avgifter ut för studiebesök.