07 Vårutflykt till Ö Göinge, "Skånes gröna lunga" 


Onsdag 13 maj
Utflykt till Broby i nordöstra Skåne, en del av Skåne vi samarbetar med.
Resan görs i egna bilar med samåkning.
Samling på Naturums parkering kl 09.15.
10.00 står kaffe serverat i hembygdsparkens kaffestuga.
Presentation av hembygdsparken och dess pågående utveckling i ett EU-finansierat projekt. Ordföranden i Skånes Hembygdsförbund m.m., docent Sven Jensén, berättar om hembygdsrörelsens utveckling och framtid samt dess roll i det civila säkerhetsarbetet. Därefter besök i parken, dess stugor och arkiv.
12.00 lunch på Broby Gästgivaregård, ett gästgiveri med anor från 1600-talet i ny regi.
13.00 besök vid den aktuella utställningen på Kulturhuset.
Därefter åker vi vidare till Emmislövs by och dess medeltida
kyrka. Sven Jensén tar emot, berättar om kyrkan och presenterar den bok han och Ingela Fridh nyligen givit ut. Vi avslutar dagen med en kopp kaffe i kyrkstugans trädgård. Hemfärd enligt egna önskemål.
Priset är 330 kr inkl. entré, fika, guidning, föredrag och gästgivarelunch. Betalas senast 30 april till ChriPu:s bankgiro 872-7489 efter att besked om deltagande erhållits.
Max 30 personer.
Ansvarig: Jan Seebass, 0708-237118.