8 Heliga Trefaldighets kyrka, orgelprojektet
Onsdagen den 25 november kl. 10.00.
För drygt ett år sedan var vi på ett mycket välbesökt och givande studiebesök i Heliga Trefaldighets kyrka. Ett studiebesök vid vilket Kalle Engquist gav oss en inblick i den stora orgelns historia och det pågående, omfattande orgelprojektet.
Eftersom vi gärna vill veta mer om orgelprojektets gång och att det vid besökstillfället lackar mot jul ordnar vi nu ett nytt och ”uppföljande” studiebesök.
Vid besöket kommer Kalle Engquist, organist i Heliga Trefaldighets församling, att uppdatera oss om läget för det
stora och omfattande orgelprojektet, både avseende aktuella ställningstaganden och vidare planer.
Kalle Engqvist kommer även att ge oss en stunds härlig upplevelse av den stundande julens musik.
Tid:        kl. 10.00 – 11.30.
Plats:      Heliga Trefaldighets kyrka.
Värd:     Åke Swärd, 0706-85 68 70, ake@sward.dk.
Avgift: 50 kr, som går till kyrkans musikverksamhet, betalas på plats.