November
 
Bokpresentation

 
I november planerar vi en bokpresentation av några av höstens aktuella böcker.
Bokpresentationen sker i samarbete med Stadsbiblioteket.
Ingen föranmälan. Kostnadsfritt.
Vidare information kommer på vår hemsida och via epost.
 
Lokal:               Gustaf Hellströmrummet, Biblioteket.
 
Tidpunkt:         Meddelas via hemsidan.