Torsdagen den 8 november kl. 09.00

Ett seminarium om cirkulationsplatser.

 
Kristianstad har under de senaste åren försetts med ett flertal nya cirkulat­ionsplatser och många av oss tog körkort för flera år sedan. Vi arrangerar därför ett kortseminarium om cirkulationsplatser. Varför de byggs? Varför ser de ut som de gör? Hur ska vi köra i dem?
Vi får hjälp av kunnigt folk från Trafikverket, Tyréns Infrakonsult och
C4-teknik och det är vi deltagare som ställer frågorna!
 
Tid:                  kl. 09.00 – 12.00.
 
Plats:                Meddelas deltagarna direkt.
 
Entré:               50 kr.
 
Deltagarantal:  Max 20 personer.
 
Värd:                Folke Svantesson, 0768-25 85 11.