ChriPu studiebesök.

För att kunna delta i av ChriPu arrangerade studiebesök måste du vara ChriPu-medlem. Klicka här och du får detaljer om medlemsskapet och kan ordna den saken direkt.

Våra studiebesök finner du i marginalen till vänster där du får mer information.

Studiebesök på Grand Prix museet  i Råbelöv maj 2014

Studiebesök vid Allö-verket hösten 2012

Studiebesök vid Kristianstad Kommuns västdepå i Viby, maj 2013