Torsdagen den 11 oktober

Återvinning


Vi förbrukar alltmer av våra materiella resurser och i allt snabbare takt.
För att ge oss en inblick i vad som händer med mycket av materian efter vår ”förbrukning” träffas vi på Snårarpsanläggningen där Stena Recycling informerar om verksamheten och visar oss anläggningen.
Busskommunikationerna till Snårarp är inte de tätaste varför rekommendationen får bli bil.
Ta av från E22 i Värondellen och fortsätt österut på Annedalsvägen, väg 1655,till nummer 20.
Samling:           Kl. 10.00 alt. 14.00 vid anläggningen Annedalsvägen 20.
Deltagarantal:  Max 10 personer per grupp.
Värd:                Åke Swärd, 0706-85 68 70, ake@sward.dk