Torsdag 21/2

16 Absolut Home

Intresset för att besöka Absolut Home i Åhus under hösten var mycket stort. Anläggningen blev dock inte helt färdig före vinterns intåg, varför vi tar upp aktiviteten i vår. Man tar emot 15 personer åt gången och besöket tar 1½ timme. Tag buss nr 551 till Åhus eller kör själv. Tid:  kl. 14.00.
Plats:  Absolut Home, Vallgatan 5, Åhus.
Entré:  250 kr, som betalas på plats.
Kontakt: Jan Seebass, 0708-23 71 18, janseebass@gmail.com.