Onsdagen den 27 mars kl. 09.30

17 Ett studiebesök Heliga Trefaldighets kyrka, Kristianstad.

På initiativ av församlingens organist Kalle Engquist, har ett projekt inletts med inriktning mot att restaurera orgeln i Heliga Trefaldighets kyrka. Orgeln, byggd av J Lorentz, stod färdig och invigdes 1631. Under årens gång har orgeln renoverats och byggts om både klangligt och mekaniskt men behållit sin ursprungliga pampiga fasad i stort sett intakt. Projektet är mycket omfattande och berör så skilda områden som musik, historia och ekonomi. Kalle Engquist leder och informerar oss genom orgelkonstens labyrint och ger även några smakprov musikaliskt för att tydliggöra tankar bakom val av restaureringsmetodik. Frågor är välkomna.
Tid:  kl. 09.30 – 11.00.
Plats:  Heliga Trefaldighets kyrka.
Entré:  50 kr, som går till kyrkans musikverksamhet, betalas på plats.
Deltagarantal: Max 20 personer.
Värd:  Åke Swärd, 0706-85 68 70, ake@sward.dk.