Onsdag 3 april kl. 10.00

18 Studiebesök vid kryddföretaget Culinar, Fjälkinge.

Culinar är ett svenskt livsmedelsföretag som erbjuder kunskap, produktutveckling och ett stort sortiment av ingredienser till livsmedelsindustrin på den nordiska marknaden.
Plats:  Culinar, Fjälkinge.
Deltagarantal: Max 15 personer.
Samåkning: Resan ordnas på egen hand.
Kontakt: Elisabeth Eriksson, 0733-42 96 20.