Fredagen den 28 september
Barmhärtightens Moské, Kristianstad

Imam Shaaban Abou Zur hälsar oss välkomna och informerar om verksamheten i moskén

Samling:             Kl 10.00, Tvedegårdsvägen 12B, Kristianstad

Detagarantal:      Max 25 personer
                             
Värd:                  Karin Christensson, 0702-206 103